Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar | Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar

Què és

La Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar s’emmarca en el projecte School Chance, actiu a la ciutat des de l’any 2017, el qual té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable dels i les escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, en aquest cas, Catalunya.

El govern de Catalunya va aprovar el Pla d’acció regional 2020-2021 sobre mobilitat escolar de Catalunya que incloïa sis accions a desenvolupar, entre les quals la creació de la Xarxa de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar a les escoles catalanes. Girona ha sigut la ciutat on es va desenvolupar una prova pilot per crear aquesta xarxa durant el curs escolar 2020-2021. Valorada favorablement la prova pilot, la Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar es troba en la fase d’ampliació i consolidació.

Objectius

La Xarxa de CME té com a objectiu principal l’intercanvi d’experiències i la generació de sinergies entre els docents com també la cooperació entre els diferents centres educatius per tal de fomentar la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable en l’entorn educatiu.

De l’experiència, es va crear la Guia metodològica per a la implementació de la Xarxa de CME, la qual té com a objectiu que sigui reproduïble a altres territoris catalans.