Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Coordinadors/ores de mobilitat escolar | Mobilitat escolar sostenible

Coordinadors/ores de mobilitat escolar

El rol del/la coordinador/ora de mobilitat escolar (CME)

El CME és la figura interna de l’equip docent i de referència en cada centre educatiu en matèria de mobilitat escolar sostenible, segura, autònoma i saludable, que té la funció d’enllaç entre l’escola, les famílies, els alumnes i tots els agents implicats.

  • Actua com a interlocutor de les demandes i problemes relatius a la mobilitat que puguin sorgir al centre educatiu i/o amb les famílies.
  • Recull i proposa iniciatives relacionades amb l’educació viària i la sostenibilitat.
  • Serveix de model per als alumnes i els encoratja a moure’s amb models de transport sostenibles.
  • Coordina i guia els projectes de mobilitat que promou l’Ajuntament dins del centre escolar on imparteix les classes.

Quina és la funció de la Xarxa de CME

La Xarxa de CME té la funció principal de promoure la figura del CME i dotar-la de les capacitats necessàries per desenvolupar la seva tasca.

  • Organitza reunions, formacions i activitats perquè els CME puguin desenvolupar la seva tasca a les escoles.
  • Fomenta l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb altres CME.
  • Coopera amb l’Ajuntament per garantir una comunicació fluida i poder donar resposta a necessitats sorgides en la mobilitat segura, autònoma, sostenible i saludable dels infants.