Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Sol·licitar un estudi | Camins escolars segurs | Mobilitat escolar sostenible

Sol·licitar un estudi de camins escolars segurs

Per tramitar la sol·licitud d’un estudi de Camí escolar segur, el centre educatiu ha de fer la sol·licitud mitjançant el registre d'entrada o la bústia d'avisos adjuntant aquesta carta de motivació

Aquesta, és un document que facilita l’Ajuntament amb l’objectiu de conèixer la demanda que té l'escola i la necessitat de desenvolupar l’estudi. 

L’Ajuntament estudiarà cada cas en concret i decidirà l’aprovació de l’execució de la diagnosi. 

Per a qualsevol dubte sobre el procediment podeu enviar-nos un correu a mobilitatescolarsostenible@ajgirona.cat o contactar amb la subàrea de Mobilitat i Via Pública al telèfon 972 41 90 02.