Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Comerç amic | Mobilitat escolar sostenible

Comerç amic

Què és el Comerç amic?

Emmarcat en el desig d’un canvi cap a la mobilitat escolar sostenible, segura i autònoma, tenim la necessitat des de l’Ajuntament de Girona d’impulsar el concepte de comerç amic en els barris. Es tracta d’identificar el comerç de proximitat com a punt de confiança i acollida en el camí que fan els nens i nenes per anar cada dia des de casa a l'escola i des de l'escola a casa.

Què vol dir ser un comerç amic?

Vol dir ser un comerç que l’infant identifica com a proper, amb persones que, si li cal ajuda o té alguna necessitat, dificultat o problema durant el trajecte a l’escola o en tornar a casa, li oferiran l’atenció i col·laboració que necessiti. L’interès se centra a elaborar una xarxa de suport social que vetlli per la seguretat dels infants que utilitzen el camí escolar.

El projecte dels camins escolars que està vinculat a la idea de comerç amic pretén plantejar actuacions urbanístiques, socials i educatives per fer que la mobilitat diària i més habitual dels infants sigui el més segura, saludable, educativa i acollidora possible.

En aquest camí diari a l’escola és necessària la col·laboració de diferents agents de la ciutat. Els comerços de la ciutat, per la ubicació, el nombre i per la seva actitud habitualment oberta, han de poder ajudar i vetllar perquè els infants facin els trajectes de casa a l'escola i de l'escola a casa amb seguretat.

Què cal fer en cas que un infant entri en un comerç amic a demanar ajuda?

En primer lloc, acollir-lo i entendre la seva necessitat. Si s’ha perdut, si ha d’esperar el pare o la mare, si necessita telefonar, si va caminant i algú el molesta.

I en segon terme, trucar, en cas de necessitat, a l’escola i/o als serveis d’emergència.

A banda d’aquesta funció assistencial, l’objectiu és fomentar que els infants i les famílies coneguin el comerç de proximitat, i afavorir noves coneixences i relacions entre el veïnat. És a dir, que l’adhesió dels establiments al Comerç amic suposi un valor afegit i un factor de dinamisme en el propi barri.

Què cal fer per poder ser un comerç amic?

Omplir el full d’adhesió al Comerç amic que trobareu en aquest web i enviar l’adhesió a l'adreça electrònica mobilitatescolarsostenible@ajgirona.cat

Un cop confirmada l’adhesió, haureu de col·locar la identificació “Comerç amic, camí a l’escola” que us farem arribar en algun lloc ben visible de la porta d’entrada del vostre establiment. Aquesta identificació donarà a conèixer a la ciutat que participeu activament en el projecte i, per tant, que sou un agent educatiu actiu en l’itinerari que els infants fan per anar i tornar de l’escola.

 

Vídeo per conèixer què és el comerç amic

Camí escolar