Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Oberta la convocatòria 2021 de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrènca competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d'abril de 2021.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en Règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021.

Persones destinatàries:  
Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
Nota: persones nascudes fins al 31/12/1956.
 
Termini per presentar les sol·licituds:  
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021.

Informació, suport i assessorament

L'Oficina Municipal d'Habitatge us pot ajudar en la tramitació. Per qualsevol dubte o per demanar cita prèvia poden trucar al telèfon de Porta d’Entrada (972 419 404) de l'Àrea de Drets Socials.

Bases i convocatòria
Tràmit de sol·licitud
Document. Model de sol·licitud
Document. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció
Tornar