Header: Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Servei de Promoció de la Salut | Salut

Servei de Promoció de la Salut

El Servei de Promoció de la Salut de la ciutat de Girona treballa per promocionar la salut; entenent aquesta promoció com l’entramat d’accions i reaccions orientades a oferir una millor qualitat de vida i a sostenir el benestar de les persones (com a membres proactius i contributius de la societat),  donant-los la responsabilitat de triar les millors opcions en salut i ajudant-los a fer-ho amb els recursos adequats, oportuns i ben orientats per assolir els millors resultats possibles.

Objectius

El Servei de Promoció de la Salut té com a objectius principals els següents:

 • Promocionar els hàbits saludables i el benestar emocional de la ciutadania.
 • Reduir l’adquisició de comportaments que poden afectar negativament la salut en un futur proper (a mig i llarg termini).
 • Potenciar el caràcter participatiu i d’implicació de la comunitat en temes de salut. 
 • Fomentar el grau de compromís i corresponsabilització de la població amb la salut.
 • Coordinar i col·laborar amb altres institucions i entitats que treballen per a la salut.
 • Apropar projectes de salut ja existents al territori.
 • Ser referent en temes de promoció de la salut.

Professionals del Servei de Promoció de la Salut

 • 2 diplomats/ades en Infermeria (una com a directora del CJS)
 • 1 diplomada en Infermeria (DI) / llevadora
 • 1 ginecòloga
 • 3 psicòlegs/òlogues
 • 1 administrativa
 • 1 auxiliar administrativa d’atenció al públic

Servei de Promoció de la Salut | Salut

Servei de Promoció de la Salut

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1
17007 GIRONA

Telèfon:
972 419 000 (centraleta)

A/e:
salutgrup@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/salut

Horari:
De 9 a 14 h