Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Servei de Promoció de la Salut

Servei de Promoció de la Salut

El Servei de Promoció de la Salut de la ciutat de Girona treballa per promocionar la salut; entenent aquesta promoció com l’entramat d’accions i condicions socials, ambientals i econòmiques orientades a enfortir les habilitats i capacitats per obtenir una millor qualitat de vida i a sostenir el benestar de la població.

Objectius

El Servei de Promoció de la Salut té com a objectius principals els següents:

 • Promocionar els hàbits saludables i el benestar físic i emocional de la ciutadania.
 • Reduir l’adquisició de comportaments que poden afectar negativament la salut.
 • Potenciar el caràcter participatiu i d’implicació de la comunitat en la promoció de la salut. 
 • Coordinar i col·laborar amb altres institucions i entitats que treballen per a la salut.
 • Implementar projectes de salut ja existents al territori.

Professionals del Servei de Promoció de la Salut

 • 2 diplomats/ades en Infermeria (una com a directora del Centre Jove de Salut).
 • 1 diplomada en Infermeria (DI) / llevadora del Centre Jove de Salut.
 • 1 ginecòloga del Centre Jove de Salut.
 • 2 psicòlegs/òlogues del Centre Jove de Salut.
 • 1 administrativa.
 • 1 auxiliar administrativa d’atenció al públic del Centre Jove de Salut.

Servei de Promoció de la Salut

Servei de Promoció de la Salut

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1
17007 GIRONA

Telèfon:
972 201 900

A/e:
salutgrup@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/salut

Horari:
De 9 a 14 h