Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Servei de Promoció de la Salut

Servei de Promoció de la Salut

El Servei de Promoció de la Salut de la ciutat de Girona treballa per promocionar la salut; entenent aquesta promoció com l’entramat d’accions i reaccions orientades a oferir una millor qualitat de vida i a sostenir el benestar de les persones (com a membres proactius i contributius de la societat),  donant-los la responsabilitat de triar les millors opcions en salut i ajudant-los a fer-ho amb els recursos adequats, oportuns i ben orientats per assolir els millors resultats possibles.

Objectius

El Servei de Promoció de la Salut té com a objectius principals els següents:

 • Promocionar els hàbits saludables i el benestar emocional de la ciutadania.
 • Reduir l’adquisició de comportaments que poden afectar negativament la salut en un futur proper (a mig i llarg termini).
 • Potenciar el caràcter participatiu i d’implicació de la comunitat en temes de salut. 
 • Fomentar el grau de compromís i corresponsabilització de la població amb la salut.
 • Coordinar i col·laborar amb altres institucions i entitats que treballen per a la salut.
 • Apropar projectes de salut ja existents al territori.
 • Ser referent en temes de promoció de la salut.

Professionals del Servei de Promoció de la Salut

 • 2 diplomats/ades en Infermeria (una com a directora del CJS)
 • 1 diplomada en Infermeria (DI) / llevadora
 • 1 ginecòloga
 • 3 psicòlegs/òlogues
 • 1 administrativa
 • 1 auxiliar administrativa d’atenció al públic

Servei de Promoció de la Salut

Servei de Promoció de la Salut

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1
17007 GIRONA

Telèfon:
972 419 000 (centraleta)

A/e:
salutgrup@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/salut

Horari:
De 9 a 14 h