Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Taula de Salut Mental | Salut

Taula de Salut Mental

La Taula de Salut Mental té com a finalitat donar a conèixer la situació de les persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies, representar i defensar els seus drets i col·laborar en la millora i/o creació de recursos sanitaris i socials necessaris (tant des de àmbit de la promoció i prevenció, com des de l’assistència). Va ser creada l’any 2016 i la primera reunió va tenir lloc el 28 de setembre.

La Taula de Salut Mental es proposa com un òrgan de participació sectorial, de consulta, assessorament i anticipació impulsat per la regidoria de salut i benestar emocional de l’Ajuntament de Girona. Es planteja com una plataforma estable de treball, debat i proposta en temes referents a la Salut Mental.

Membres

La Taula es reuneix trimestralment i hi participen les següents institucions i entitats:

 • Ajuntament de Girona (grups municipals, servei de promoció de la salut i policia municipal)
 • Associació Familiars de Malalts Mentals
 • Fundació Drissa
 • Centre de Salut Mental i Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil
 • Facultat de Medicina i d'Infermeria de la UdG
 • Fundació Teresa Ferrer
 • Fundació Ramon Noguera
 • Fundació La Tutela
 • Fundació TRESC
 • ATART. Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció del Toxicòman
 • Fundació Catalunya La Pedrera
 • Entitat Suport
 • Activament
 • Federació Salut Mental de Catalunya
 • Col·legi oficial de psicologia
 • AFATRAC. Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns per Conducta
 • Programa Salut i Escola
 • RBECS
 • Mas Ferriol
 • TSCAT. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
 • Dipsalut