Header: Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Projecte Salut Familiar | Salut

Projecte Salut Familiar

El Servei de Promoció de la Salut ha detectat, al llarg dels anys, la necessitat de promoure el treball familiar amb un caire preventiu i no terapèutic, entenent que la família és un pilar fonamental en el desenvolupament dels infants i joves. El programa Espai d’Orientació Familiar neix amb el propòsit d’oferir als pares i mares un espai informatiu i formatiu d’escolta, orientació, assessorament i acompanyament a una criança positiva. El model bàsic de projecte familiar és el de promoure la salut i millorar les relacions familiars mitjançant un discurs positiu i proper, des d’una vessant de suport i assessorament. 

Tenint en compte les característiques del servei i els objectius que es volen assolir, el nostre sistema de funcionament parteix d’un enfocament multidisciplinari i integral de treball. D’una banda, tots els/les professionals del servei compartim una mateixa manera d’entendre les famílies, una unitat en qualsevol de les seves formes (monoparental, reconstituïda, tradicional...) que té com a missió educar seus fills/es a través dels seus models.

El treball familiar es fomenta en tres pilars:

1. Assessorament i orientació individual: Espai d’Orientació Familiar

L’Espai d’Orientació Familiar és un espai d’atenció individualitzada que vol ajudar a millorar la qualitat de la convivència familiar, incidint de forma positiva en l’àmbit de la prevenció de conflictes i la millora de les relacions familiars. La finalitat és oferir recursos als pares i mares a l’hora de gestionar situacions quotidianes amb els seus fills/es, potenciant l’adquisició d’estratègies personals, emocionals i educatives que els permetin implicar-se de forma eficaç en la seva educació. Aquest espai s’adreça a famílies amb fills o filles adolescents i joves que tinguin qualsevol dubte relatiu a la seva educació i/o al seu desenvolupament. 

Els motius de consulta més freqüents, per ordre de demanda, són aquests: les relacions familiars, les conductes de risc, l’etapa adolescent, els problemes escolars i l’orientació sexual. 

2. Treball educatiu grupal

Els objectius de les accions grupals familiars són informar, orientar, sensibilitzar i educar les famílies en temes lligats a la salut adolescent (sexualitat, addiccions, alimentació, etc.), així com el treball de les habilitats parentals, per tal de prevenir conductes que poden suposar un risc per als seus fills i filles. Generalment, la presa de contacte amb el nostre servei la fan els professionals de referència dels diferents sectors de la ciutat (Serveis Socials i centres d’ensenyament secundari) o les AMPA, i majoritàriament és per via telefònica o correu electrònic.  

La principal característica de les intervencions educatives grupals és poder treballar amb un nombre reduït de pares i mares. D’aquesta manera es poden dissenyar activitats dinàmiques i participatives que promocionin el canvi de comportaments i actituds. La ubicació dels diferents tallers és variable en funció de les característiques del grup i la procedència de la demanda. El projecte de salut familiar de l’Ajuntament de Girona està obert a treballar transversalment amb altres serveis o institucions que desenvolupen projectes educatius amb les famílies

3. Assessorament als/les professionals i supervisió de casos

Assessorament i supervisió de casos als/les professionals que treballen directament amb les famílies.