Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Projecte Salut Familiar | Promoció de la Salut

Projecte Salut Familiar

El Servei de Promoció de la Salut ha detectat, al llarg dels anys, la necessitat de promoure el treball familiar amb un caire preventiu i no terapèutic, entenent que la família és un pilar fonamental en el desenvolupament dels infants i joves. El programa Espai d’Orientació Familiar neix amb el propòsit d’oferir als pares i mares un espai informatiu i formatiu d’escolta, orientació, assessorament i acompanyament a una criança positiva. El model bàsic de projecte familiar és el de promoure la salut i millorar les relacions familiars mitjançant un discurs positiu i proper, des d’una vessant de suport i assessorament. 

Tenint en compte les característiques del servei i els objectius que es volen assolir, el nostre sistema de funcionament parteix d’un enfocament multidisciplinari i integral de treball. D’una banda, tots els/les professionals del servei compartim una mateixa manera d’entendre les famílies, una unitat en qualsevol de les seves formes (monoparental, reconstituïda, tradicional...) que té com a missió educar seus fills/es a través dels seus models.

El treball familiar es fomenta en tres pilars:

1. Assessorament i orientació individual: Espai d’Orientació Familiar

L’Espai d’Orientació Familiar és un espai d’atenció individualitzada que vol ajudar a millorar la qualitat de la convivència familiar, incidint de forma positiva en l’àmbit de la prevenció de conflictes i la millora de les relacions familiars. La finalitat és oferir recursos als pares i mares a l’hora de gestionar situacions quotidianes amb els seus fills/es, potenciant l’adquisició d’estratègies personals, emocionals i educatives que els permetin implicar-se de forma eficaç en la seva educació. Aquest espai s’adreça a famílies amb fills o filles adolescents i joves que tinguin qualsevol dubte relatiu a la seva educació i/o al seu desenvolupament. 

Els motius de consulta més freqüents, per ordre de demanda, són aquests: les relacions familiars, les conductes de risc, l’etapa adolescent, els problemes escolars i l’orientació sexual. 

2. Treball educatiu grupal

Els objectius de les accions grupals familiars són informar, orientar, sensibilitzar i educar les famílies en temes lligats a la salut adolescent (sexualitat, addiccions, alimentació, etc.), així com el treball de les habilitats parentals, per tal de prevenir conductes que poden suposar un risc per als seus fills i filles. Generalment, la presa de contacte amb el nostre servei la fan els professionals de referència dels diferents sectors de la ciutat (Serveis Socials i centres d’ensenyament secundari) o les AMPA, i majoritàriament és per via telefònica o correu electrònic.  

La principal característica de les intervencions educatives grupals és poder treballar amb un nombre reduït de pares i mares. D’aquesta manera es poden dissenyar activitats dinàmiques i participatives que promocionin el canvi de comportaments i actituds. La ubicació dels diferents tallers és variable en funció de les característiques del grup i la procedència de la demanda. El projecte de salut familiar de l’Ajuntament de Girona està obert a treballar transversalment amb altres serveis o institucions que desenvolupen projectes educatius amb les famílies

3. Assessorament als/les professionals i supervisió de casos

Assessorament i supervisió de casos als/les professionals que treballen directament amb les famílies.