Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Projecte Salut Infantil | Promoció de la Salut

Projecte Salut Infantil

En la promoció d’hàbits saludables, el treball amb la població escolar és molt important, ja que s’ha constatat que a les edats primerenques és quan les persones adquireixen els hàbits que influiran en la resta de la seva vida. És també imprescindible treballar amb les famílies, ja que està igualment demostrat que els infants amb referents familiars amb hàbits de vida saludables tenen major predisposició a adoptar-los i a no rebutjar-los. 

Les actuacions es poden classificar en tres blocs:

  • Recursos educatius a primària: oferir els recursos necessaris per informar i educar els infants en temes de salut, dotar-los de recursos i habilitats personals i augmentar la consciència de la importància d’adquirir estils de vida saludables. Tres itineraris:
    • Itinerari de benestar emocional 
    • Itinerari d’alimentació i activitat física 
    • Itinerari d’educació sexual i prevenció de les violències masclistes  
    Per a més informació sobre els recursos que s’ofereixen en aquest àmbit de la promoció de la salut, podeu consultar els Recursos educatius del web de La Caseta. Serveis Educatius
  • Col·laboració amb altres plans i equips de treball liderats per altres departaments de l’Ajuntament o altres institucions i/o entitats.