Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Pla local de salut | Promoció de la Salut

Pla local de salut de la ciutat de Girona

2018-2021

L'any 2018 es va elaborar i presentar el 1r Pla local de salut de la ciutat de Girona. Es concep com un projecte de caràcter transversal i participatiu que té per objectiu impulsar accions que actuïn sobre els determinants de la salut a la ciutat. La seva finalitat és millorar la salut de la ciutadania, a través de la promoció de l’estratègia de salut en totes les polítiques i del treball conjunt d’àrees municipals i agents del territori.

Línies estratègiques

El Pla local de salut s’articula en quatre línies estratègiques de treball:

  • Alimentació i activitat física.
  • Salut mental i conductes addictives.
  • Salut sexual, afectiva i reproductiva.
  • Desigualtats socials.

Compta, a més, amb un eix transversal: participació, treball col·laboratiu, transversalitat i intersectorialitat.

Programes municipals

D’aquestes línies estratègiques se’n deriven un conjunt d’objectius i accions concretes, que de moment es treballen a partir de quatre programes:

  1. Salut Infantil
  2. Salut Jove
  3. Salut Familiar
  4. Salut Mental i Addicions