Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona inicia avui la campanya anual de control del mosquit tigre

Entre maig i setembre s’aplicarà un producte larvicida de baixa toxicitat per a les persones i el medi ambient als principals focus de cria de mosquit tigre de la via pública. És imprescindible la col·laboració i responsabilitat ciutadana en evitar acumulacions d’aigua en els espais privats on aquest insecte pugui proliferar.

L’Ajuntament de Girona ha iniciat avui la campanya anual de control del mosquit tigre mitjançant l’aplicació de tractaments biocides en punts estratègics de la via pública de la ciutat. Aquest any, l’actuació la durà a terme l’empresa Pest Control 2000 SL amb l’objectiu de prevenir la proliferació d’aquest insecte i d’altres mosquits picadors que també s'hi reprodueixen, com el mosquit comú. D’aquesta manera, es pretén minimitzar les molèsties per picades a la població i reduir el risc que el mosquit tigre actuï de transmissor de malalties d’origen tropical com és el cas del dengue, el chikungunya o el virus del Zika. Aquesta acció s’impulsa d’acord amb el Programa de seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona (DIPSALUT-SCM).

Durant els mesos de maig, juliol i setembre i de forma periòdica s’aplicarà un producte larvicida de baixa toxicitat per a les persones i el medi ambient als principals focus de cria de mosquit tigre de la via pública. Aquest producte larvicida actua impedint el desenvolupament de les larves cap a mosquits adults just en l’època en què les poblacions de mosquits fan la seva proliferació màxima.

S’actuarà en embornals i reixes de desaiguat on es pot acumular aigua d’arreu de la ciutat, prioritzant les zones amb un major risc de cria i refugi d’aquest insecte, com són els sectors de Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Santa Eugènia o el sector oest.

El mosquit tigre és actiu entre mitjans d’abril i mitjans de novembre, depenent de les condicions meteorològiques de cada temporada. La presència més important de mosquit tigre es localitza entre els mesos d’agost i octubre, quan les pluges importants solen ser més habituals i les temperatures no baixen per sota dels 10 ºC.

Per prevenir la proliferació de mosquits és clau evitar l’acumulació d’aigua en llocs on puguin pondre els ous. Per això, a banda dels tractaments que l’Ajuntament de Girona efectua a la via pública, és cabdal que la ciutadania i les empreses també es comprometin en aquesta lluita preventiva i tinguin cura, dins de les seves propietats, d’evitar deixar recipients o elements que es puguin omplir amb una làmina d’aigua, suficient perquè els mosquits hi puguin criar. També és important la prevenció en els espais de concurrència pública, com les hortes, els cementiris o les escoles.

Consells per evitar la propagació del mosquit tigre
Tornar