Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona començarà a aplicar esglaonadament els nous sistemes de recollida de residus a partir del maig 

Hi haurà tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%, i apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Es faran reunions amb les associacions de veïns i veïnes i una campanya comunicativa als barris per explicar totes les novetats.

L’Ajuntament de Girona començarà a aplicar esglaonadament els nous sistemes de recollida selectiva de residus a partir del mes de maig. S’establiran tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar els índexs de reciclatge de la ciutat, que el 2022 en el conjunt del municipi se situava al 51,94%, i a la vegada apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Cal recordar que aquests nous sistemes de recollida formen part del contracte que es va licitar i adjudicar l’any 2022 arran de l’aprovació dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de les deixalleries de la ciutat de Girona, que té una durada prevista de 8 anys. 

El mes de maig es començarà a aplicar el sistema porta a porta domiciliari on predominen els models de casa unifamiliar. A partir de l’octubre s’implementaran els models de recollida comercial i les àrees temporals de recollida específiques pel Barri Vell i una part del Mercadal. Serà a partir del desembre quan es posarà en marxa el sistema dels contenidors intel·ligents allà on hi ha més densitat de població. La implantació definitiva dels models de recollida finalitzarà a l’abril del 2025.

Des de l’Ajuntament ja s’ha començat a treballar amb les associacions de veïns i veïnes de la ciutat per tal d’aplicar els nous sistemes de recollida i per resoldre tot els dubtes que puguin sorgir. Aquesta tasca es continuarà fent al llarg de tot aquest any i, a més, abans de cada implementació es durà a terme una campanya comunicativa a cada barri per tal d’explicar a la ciutadania els nous models i per repartir el material necessari per dur a terme el reciclatge.   

Contenidors intel·ligents

Per una banda, en els sectors de la ciutat on hi ha més densitat de població s’aplicaran els contenidors intel·ligents. Es tracta d’un model que ja funciona en una zona del barri de l’Eixample i del Mercadal. 

Les zones de la ciutat que incorporaran aquest sistema tindran dos tipus de contenidors de recollida: un de marró per a la fracció orgànica i un altre gris de multifracció per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui. Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions (cartó, envasos, vidre i rebuig). També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari (compreses, bolquers, mascaretes...).

Els contenidors estaran tancats i només s’obriran amb una targeta electrònica o app mòbil que l’Ajuntament de Girona facilitarà en el seu moment a les persones i locals autoritzats. Gràcies a aquest sistema, es podrà controlar l’ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Aquest sistema s’aplicarà a: Sant Narcís (excepte al centre històric), Can Gibert del Pla, Domeny-Taialà (sud), Carme-Vista Alegre, Font de la Pólvora, Pla de Palau - Sant Pau, Devesa-Güell, Pedret, Pont Major, Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Sant Ponç, en una part de Montilivi – La Creueta, Vila-roja, una part de Fontajau, Santa Eugènia, Torres de Taialà, Eixample, Figuerola-Bonastruc i una part del Mercadal. 

Porta a porta domiciliària

L’altre model que s’implementarà serà el porta a porta domiciliari que es farà on predominen els models de casa unifamiliar. Aquest sistema ja s’aplica a la Vall de Sant Daniel, a Campdorà i a la Pujada de la Torrassa.

Aquest sistema consisteix en dipositar els residus, segons el calendari, davant del domicili o de l’establiment dins d’un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. El consistori repartirà als veïns i veïnes un imant amb el calendari de recollida; un tríptic informatiu; una targeta per a poder anar a la deixalleria i fer ús de les àrees d’emergència; així com els cubells necessaris per poder utilitzar el nou model de recollida, i una bossa de ràfia per a les restes vegetals, en cas de tenir jardí. 

Els barris que comptaran amb el sistema porta a porta són: Sant Narcís (centre històric), Domeny -Taialà (nord), Torre Gironella, Pedreres, Montjuïc, una part de Montilivi – La Creueta, Palau-sacosta, Avellaneda, Mas Xirgu, una part de Fontajau, Germans Sàbat i Mas Castofa, a més de la Vall de Sant Daniel, Pujada de la Torrassa i Gavarres-Campdorà, on ja s’aplica. 

Àrees temporals de recollida

Finalment, hi ha el model específic del Barri Vell i una part del Mercadal, que ja funciona des de l’any 2014. Actualment, en aquests barris hi ha unes 30 ubicacions senyalitzades amb un cartell on cada vespre es posen els cubells per a la recollida dels residus, segons el calendari de recollida setmanal. Amb el nou sistema, es disposarà d’un total de 22 ubicacions en les quals es col·locaran cada vespre unes plataformes mòbils (remolcs dins dels quals hi haurà els contenidors). Els residus es lliuraran als contenidors de les plataformes a través d’unes boques, que s’obriran amb la mateixa targeta electrònica o app mòbil que els contenidors intel·ligents. 

Recollida comercial 

A partir del mes d’octubre s’implantarà la recollida porta a porta als establiments comercials -situats en planta baixa-, de tot el municipi. Aquest sistema ja s’aplica actualment al Barri Vell i una part dels barris del Mercadal i l’Eixample. 

Les activitats econòmiques que generin residus assimilables a un habitatge podran fer ús del model de recollida domiciliari del barri on s’ubiquin. 

Des del mes de març i fins a finals de setembre es visitaran els establiments comercials per tal de definir el model de recollida i el volum dels cubells necessaris.

Millorar els índexs de reciclatge

Està previst que amb aquests nous models de recollida selectiva de residus domiciliaris es millorin els índexs de reciclatge i es pugui donar compliment als objectius de preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus municipals establerts pels propers anys segons la directiva de la Unió Europea. Aquesta estableix que el 2025 s’assoleixi el 55% de reciclatge; el 2030, el 60%, i el 2035, el 65%. 

La campanya de comunicació també pretén conscienciar la població i fomentar la minimització de residus. Segons les últimes dades disponibles (2022), la generació de residus del municipi és de 1,23 kg/hab/dia el 2022.

Cal tenir en compte que a mitjà termini aquests sistemes permetran aplicar una taxa justa, que significa que les persones usuàries del servei de recollida de residus pagaran en funció dels residus reals generats o les aportacions realitzades, i del servei que obtenen per a gestionar-los.

Tornar