Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Autoconsum d'energia fotovoltaica | Oficina per la Sostenibilitat

Autoconsum d'energia fotovoltaica

Què és

L’autoconsum d’energia elèctrica és la producció d’electricitat per al consum propi. Les instal·lacions d’autoconsum poden ser sense connexió física a la xarxa, o bé connectades a la xarxa.

Avantatges de l’autoconsum  

 • Transició energètica que contribueix a lluitar contra el canvi climàtic i per la millora de la qualitat de l’aire: l’energia elèctrica prové de fonts renovables, és a dir, que és nul·la en emissions de gasos d’efecte hivernacle en la seva producció. 
 • Autosuficiència energètica: es redueix la dependència energètica de combustibles fòssils amb països exportadors. 
 • Estalvi econòmic, ja que es redueix l’import a pagar de la factura elèctrica. 
 • Democratització de l’energia, ja que es pot gestionar la pròpia electricitat renovable. 
 • Creació d’un model de generació elèctrica distribuïda: reducció de pèrdues energètiques, transport i distribució de l’electricitat. 
 • Estimula l’activitat econòmica i l’ocupació en sectors estratègics.

Tipologies d’autoconsum existeixen

 1. SEGONS EL NOMBRE
  • Individual
   L’autoconsum individual és la producció d’electricitat per al consum propi, o autoproducció.
  • Col·lectiu
   Grup de diversos consumidors o habitatges associats a la mateixa instal·lació de generació que s’alimenten de forma acordada d’energia elèctrica que prové d’instal·lacions de producció properes als punts de consum fins a una distància màxima de 500 m entre el punt de producció i el de consum (segons RD244/2019). Per exemple, en una comunitat veïnal on tots o alguns dels habitatges comparteixen la instal·lació fotovoltaica. També podem parlar de comunitats energètiques (CE) si els consumidors no es troben en el mateix edificis. Aquestes són entitats jurídiques que es basen en la participació oberta, voluntària i controlada de socis o membres. A més del consum, les CE poden participar en la generació, la distribució, el subministrament, l’agregació i l’emmagatzematge d’energia elèctrica.

   Font: ICAEN
   Font: ICAEN
 2. SEGONS ELS EXCEDENTS
  •  Amb excedents
   Se subministra energia per al consum propi i, a més, quan s’està produint més electricitat de la que es necessita, es pot injectar l’energia excedentària a la xarxa de distribució elèctrica. Aquesta tipologia és la més recomanada per tal de donar valor a l’energia elèctrica abocant-la a la xarxa.
  • Sense excedents
   Amb un sistema antiabocament s’evita que s’injecti electricitat a la xarxa. Només ho poden ser les instal·lacions amb xarxa interior, és a dir, en queden excloses les que autoconsumeixen electricitat produïda en un edifici proper.

Característiques de l’autoconsum en xifres, exemple d’un habitatge de 4 persones

 1. Consum anual: 5.000 kWh/any
 2. Instal·lació fotovoltaica:
  • Potència: 2,5 kW
  • Cost: 3.500-5.000 € (IVA inclòs)
  • Producció anual: 3.500 kWh/any (dels quals 1.400 kWh/any són autoconsum instantani i 2.100kWh/any, excedents amb mecanisme de compensació)
 3. Factura: estalvi aproximat de 300 €/any
 4. Amortització: entre 6 i 10 anys
 5. Vida útil: 25 anys
 6. Manteniment: baix (revisió anual)

Font ICAEN

Permisos per a una instal·lació d’autoconsum

 1. Ajuntament (tràmit urbanístic)
 2. Companyia elèctrica distribuïdora: procediment d’accés i connexió a la xarxa (en cas de la tipologia amb excedents)
 3. Generalitat: inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya

Es recomana que l’empresa o professional encarregat de la instal·lació assumeixi la tramitació o hi doni suport.

Subvencions i bonificacions

ICAEN

Ajuntament de Girona

Vídeo 1: Autoconsum d'energia fotovoltaica | Oficina per la Sostenibilitat

Autoconsum fotovoltaic i compensació d’excedents

Vídeo 2: Autoconsum d'energia fotovoltaica | Oficina per la Sostenibilitat

Autoconsum fotovoltaic compartit en comunitats energètiques

Text subvenció: Autoconsum d'energia fotovoltaica | Oficina per la Sostenibilitat

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (amb frase)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal