Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Com funcionen les licitacions? | Promoció Econòmica

Com funcionen les licitacions?

Taller pràctic per conèixer els aspectes clau per presentar-se a concursos públics

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, que va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018 , té com a finalitat, entre d’altres, garantir una major eficiència en la utilització dels fons públics. Amb aquesta finalitat incorpora una sèrie de mesures que tenen com a objectiu garantir una major transparència en els procediments de contractació, donant compliment al principi de publicitat i alhora al principi d’igualtat de tracte. L’Ajuntament de Girona vol promoure una contractació pública sostenible i transparent i incentivar a les petites i mitjanes empreses a participar-hi.

És per tot això que ha previst una formació de 6 hores adreçada a les empreses que vulguin presentar-se en concursos públics. L’objectiu de les sessions que tindran lloc els dies 11 i 13 de febrer al Centre Cultural de La Mercè és exposar el funcionament ordinari de les licitacions i definir mesures per desenvolupar estratègies de millora de les proposicions.

Dimarts 11 i dijous 13 de febrer de 2020
De 10 a 13 h
Centre Cultural La Mercè
Gratuït

Més informació:
Àrea de Promoció Econòmica
Tel.: 972 419 008
 

Adreçat principalment a: Empreses locals i/o persones emprenedores

Inscripcions tancades

Ja s'ha arribat als 120 inscrits.

Les inscripcions s'havien de tancar el divendres 7 de febrer a les 24 h o fins arribar a les 120 persones inscrites.
El formulari servia per a la reservar de plaça al taller. Un cop acabat aquest període rebreu un correu de confirmació de la inscripció.