Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Resultats dels Processos participatius | Participació

Resultats dels processos participatius

2020 - Procés participatiu per a la reforma dels pressupostos participats

Primera fase:

En la primera fase del procés de reforma es va buscar la col·laboració de la Universitat de Girona, a través del Campus de Cohesió i Compromís Social, per treballar-hi conjuntament amb un enfoc pluridimensional i amb un equip de professionals provinents de diversos camps de coneixement. 

El procés de revisió es va iniciar a principis d’any amb la fase d’anàlisi documental a partir de la recollida de totes les propostes de millora que s’havien realitzat des del 2013. Aquestes propostes provenien tant de les reunions de la Comissió Mixta de Ciutat i del grup de treball per a la reforma del reglament dels pressupostos participats com de la ciutadania i les entitats en general. 

Seguidament, el procés ja es va començar a abordar de manera participativa. El catedràtic de Ciència Política, Quim Brugué, va realitzar 39 entrevistes a ciutadans que havien participat d’aquesta iniciativa, a persones vinculades al món associatiu de la ciutat –especialment associacions de veïns-, a tècnics municipals i a responsables polítics dels diferents partits presents en el consistori. Aquestes entrevistes es varen realitzar durant els mesos de febrer, març i abril de 2020, de manera que –degut a la crisi del COVID19- van començar essent presencials i varen acabar realitzant-se, aproximadament la meitat d’elles, telefònicament o a través d’altres eines de trobada virtual. A partir de l’anàlisi documental i de les entrevistes, el catedràtic va redactar un informe de diagnosi que es va presentar en data 14 de juliol de 2020, elaborat amb l’objectiu de recollir les inquietuds dels múltiples i diversos actors involucrats en els pressupostos participats.

Segona fase:

Tot seguit es va fer ús d’una plataforma web de participació per obrir la fase de debat (https://participa.girona.cat), prenent com a base les dades de l’informe de diagnosi del catedràtic de la Universitat de Girona, Quim Brugué, i plantejant les següents preguntes principals com a punt de partida:

  1. Quin model de participació volem per a la ciutat?
  2. Pressupostos participatius de ciutat o de barri?
  3. La participació ciutadana ha de manifestar-se a través de demandes concretes o de debats generalistes?
  4. Com podríem millorar els aspectes operatius dels pressupostos participats que s’han realitzat en les set edicions anteriors?
  5. Com es podria millorar la participació en les votacions?
  6. Els pressupostos participats han d’incloure projectes de caire social i cultural? 

Amb aquesta eina es varen recollir propostes per a la reforma dels pressupostos participats entre el 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020, tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general. A la plataforma hi ha 506 persones registrades amb opció de participar activament i han visitat la pàgina web més de 7.000 persones. 

Per aquest procés, la plataforma va rebre 57 propostes, de les quals 33 feien referència a la reforma dels pressupostos participats i 24 tenien com a propòsit presentar iniciatives per als seus barris, tot i que aquest no era l’objectiu de la recollida de propostes d’enguany en el marc dels pressupostos participats.

De les 33 propostes que feien referència a la reforma dels pressupostos participats, una part les varen realitzar entitats veïnals (19) i la resta ciutadans particulars (14). A més, 78 persones varen votar per recolzar alguns dels plantejaments. Entre totes les propostes varen rebre un total de 266 vots de suport.

Les principals conclusions sobre aquest conjunt de noves propostes es troben recollides en una memòria realitzada pel Servei de Participació que, juntament amb l’informe de diagnosi redactat pel catedràtic Quim Brugué, és pública a la web municipal.

La darrera fase del procés de reforma està prevista per al 2021, amb l’objectiu final de dissenyar el model que servirà per redactar el nou reglament dels pressupostos participats de Girona.

Dades del procés de reforma dels pressupostos participats dels barris 2020:

Tipus participants
AccióDatesNúmero participantsTipus participantsFormatResultat
Entrevistes realitzades pel catedràtic Quim BruguéFebrer-abril39 persones entrevistadesAssociacions
Tècnics/ques municipals
Representants polítics
Ciutadania
Presencial
Telefònic
Online
Informe de diagnosi
Plataforma de participació:
https://participa.girona.cat
Octubre-novembre506 persones registradesEntitats veïnals
Ciutadania
Online57 propostes en general
33 propostes de reforma
266 vots de suport

2020 - Procés participatiu sobre la nova Ordenança municipal d’animals

Durant el mes de març de 2020, es va posar en marxa una prova pilot de recollida de propostes a través d’una  plataforma online de participació.

L’ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals es va aprovar inicialment en el Ple de 10 de febrer de 2020, i es va obrir un període d’exposició pública i presentació d’al·legacions a través de la seu electrònica entre el 28 de febrer i el 9 d’abril. Paral·lelament, però, es va voler facilitar la participació de tota la ciutadania convidant a fer propostes a través de la plataforma de participació o bé a donar suport a les ja publicades.

AccióDataUsuaris registratsPropostes ciutadanesNº usuaris que han votat propostesNombre total de vots
Recollida de propostes al portal de participació per a la nova ordenança d’animalsMarç379953454.060