Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Què és | Participació ciutadana

Participació ciutadana

Què és

Participar és qualsevol activitat adreçada a influir directament o indirectament en les polítiques públiques. Significa prendre part en els afers públics aportant opinions, coneixement, recursos o esforç a una acció col·lectiva. És una via per la qual la ciutadania se sensibilitza amb els temes col·lectius i s'implica en els espais de presa de decisions.

Això pot significar:

  • Prendre part en una activitat o en una organització.
  • La implicació en la presa de decisions.
  • L'aportació d'opinions, coneixement, recursos o esforç a una acció col·lectiva.

La participació ciutadana és avui un dels grans pilars de les societats democràtiques i alhora una eina que permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s'educa per a una nova cultura política.

A la ciutat de Girona han anat prenent força noves formes de fer política que impliquen proactivament la ciutadania en la presa de decisions de la gestió diària. El govern municipal aposta un cop més per vertebrar i reforçar aquesta nova forma de fer política i ofereix aquesta pàgina per informar de tots aquells espais de participació directa o indirecta als quals es poden sumar tots els gironins i les gironines.