Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

El servei | Participació ciutadana

Servei de Participació

El Servei de Participació centra el seu treball en 3 grans blocs: 

  • Processos participatius
    Entre els quals destaca el procés dels pressupostos participats dels barris, que representa un dels instruments de participació de la ciutat. Tot i que l’experiència iniciada l’any 2013 ha estat positiva, el procés s’ha emmarcat en un desenvolupament dinàmic i canviant. El marc actual necessita d’una reforma integral, de model de participació, vinculat al canvi produït a la societat en relació amb les polítiques de participació ciutadana. I de retruc, afectarà el reglament que regula aquest procés de pressupostos participats. En el 2020 l’Ajuntament de Girona va començar a revisar aquesta eina participativa, en col·laboració amb la ciutadania, les entitats ciutadanes i altres agents socials. 
  • Gestió i coordinació de la bústia d'avisos i suggeriments de l'Ajuntament de Girona
    Des del Servei de Participació es recepcionen tots els avisos i suggeriments que fan arribar la ciutadania per qualsevol dels mitjans establerts: formulari web, Girona App, presencialment, telefònicament, a través de xarxes socials, Agents Cívics, també a través de la secretaria de Regidories de Barri...Tots els avisos es subclassifiquen en els gestors de tasques de cada Servei municipal corresponent perquè sigui respost en un termini de 15 dies.
  • Regidories de barri
    Durant la passada legislatura es va posar en marxa amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania a través de les regidores i regidors de barri. La creació de la secretaria de les Regidories de Barri, ha permès una millora del control i el tractament de la informació obtinguda per les regidores i regidors de barri de les reunions i les entrevistes que realitzen amb entitats i col·lectius de la ciutat sobre les diferents incidències i peticions de cada barri. Periòdicament, els regidors i regidores de barri realitzen reunions amb les associacions veïnals o col·lectius de veïns per tractar temes que els afecten o que els interessa conèixer. 

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos