Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Associacionisme | Participació

Associacionisme

Portal d'entitats de Girona

L’Ajuntament de Girona té un espai al web municipal per donar visibilitat a les entitats de la ciutat. La pàgina www.girona.cat/entitats vol donar a conèixer quin és el teixit associatiu gironí en un espai virtual per a la promoció de les associacions on també poden difondre les activitats que organitzen.

Per tal de fomentar l’associacionisme ciutadà, la web posa a l’abast de tothom les dades contingudes en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. El nou directori d’entitats permetrà buscar les entitats existents a la ciutat i classificar-les per àmbits d’actuació i per barris.

També hi haurà una agenda específica que recollirà les activitats i els esdeveniments que les associacions organitzen a la ciutat, a més d’informació que pot ser d’interès tant per a qui vol crear una associació com per a les entitats ja constituïdes que volen fer ús dels recursos municipals per desenvolupar les activitats que tenen previstes.

A la mateixa web s’ha creat un apartat específic de formació on les entitats trobaran la informació sobre els cursos que la corporació organitza per millorar el seu funcionament i un qüestionari web per participar en el disseny dels plans de formació. L’objectiu és incloure nous cursos i tallers que ajudin a resoldre els dubtes i necessitats que tinguin i facilitin eines per a la seva gestió interna o per a les activitats que desenvolupen a la ciutat.