Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Memòria i resultats | Bústia d'avisos i suggeriments | Participació ciutadana

Bústia d'avisos i suggeriments

Memòria dels resultats i valoració

Gràfics de la memòria 2020

Memòria 2020

Podem observar que cada any ha anat augmentant el nombre d’avisos, això és degut al fet que s’han anat incorporant nous canals de comunicació telemàtica que incrementen el nombre d’avisos en el sistema de la Bústia d’Avisos i Suggeriments, com ara les xarxes socials, i els avisos recollits pels agents cívics, que des del darrer trimestre del 2015 també es van incorporar en aquest sistema. Aquest darrer any hi ha un petit descens però es manté en la línia dels darrers anys.


La valoració mitjana de l’any 2020 és de 6,03 sobre sobre 10 (l’han contestat un 1,18% de les persones que han rebut resposta).

Evolució del nombre d'avisos rebuts
2011201220132014201520162017201820192020
3.9954.5184.1425.0515.7217.4567.5348.6319.0388.912
Resum d’avisos classificats per regidories / serveis
GestorContestatsPendentsValoracióTotal
Comunicació188187206
Educació475-52
Esports5720-77
Sostenibilitat3.47821263.690
Participació13471141
Comerç - Promoció620-1
Cultura230-1
Dinamització del territori30-1
Turisme80-1
Patrimoni10-1
Policia985136998
PREC297-36
RRHH93-12
SGDAP10-1
Serveis jurídics02-2
S. Socials1344810182
UMAT90-9
Urbanisme2903466636
Mobilitat2.49223872.730
Total7.950962-8.912