Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Processos participatius | Participació ciutadana

Processos participatius

Són un canal que la ciutadania i els representants de les institucions, col·lectius i entitats implicades poden utilitzar per fer arribar suggeriments i propostes als governants escollits. Es facilita el debat i la recollida d'aportacions que es consideraran a l'hora de redactar un projecte.

Les experiències de participació ciutadana poden versar sobre qualsevol temàtica, però hi ha tres tendències predominants. En primer lloc, de caràcter global, és a dir, actuacions que s'ocupen de totes les qüestions de la política local de forma transversal i sense continguts temàtics específics, com és el cas dels plans estratègics, integrals o els pressupostos participatius. En segon lloc, trobem la participació que es dirigeix a determinats col·lectius de la població com els plans locals de joventut o experiències amb dones i la població nouvinguda. En tercer lloc, es poden destacar experiències temàtiques que poden tractar-se de qüestions ambientals o d'urbanisme, entre altres.

Processos actuals

Els processos participatius que estiguin actius els trobareu a la nova plataforma de participació electrònica de l'Ajuntament de Girona.