Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Govern aprova el Pla d'Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya 2020-2021

El pla s’emmarca dins del projecte europeu School Chance d’intercanvi de bones pràctiques de mobilitat autònoma dels escolars per tal de millorar les polítiques regionals i elaborar plans d’acció que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020

Font: Twitter @educaciocat

El Govern ha aprovat el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya amb l’objectiu de millorar la formació dels escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, i fomentar els desplaçaments segurs, inclusius, sostenibles, actius i autònoms.

Catalunya té més d’un milió d’alumnes amb edats compreses entre els 3 i els 15 anys, que representen el 13,5% del total de la població i que estudien en més de 5.700 centres educatius on treballen més de 100.000 docents. La mobilitat escolar representa aproximadament el 15% de la mobilitat total en l’àmbit urbà. A més, segons una enquesta elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, entre un 25% i un 55% dels alumnes de Catalunya, segons la dimensió del municipi, es desplacen a l’escola en transport privat motoritzat. Així, les accions adreçades a aquest segment de mobilitat poden tenir un impacte positiu en les polítiques de millora de la seguretat viària, la sostenibilitat i la reducció d’emissions, especialment en un context d’emergència climàtica. I també tenen un impacte a mitjà i llarg termini, ja que els comportaments adquirits en la fase escolar poden fixar uns hàbits de mobilitat més sostenible en l’edat adulta.

Aquest pla, anomenat PAMEC, preveu la implementació de sis accions estratègiques que pretenen impulsar la millora de la mobilitat escolar al territori des d'un enfocament integral i multidisciplinari. Les accions s’impulsaran de manera coordinada entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Educació i el Servei Català de Trànsit, juntament amb altres actors i ens locals que han participat en el seguiment del projecte europeu School Chance.

En primer lloc, el Pla prioritza la redacció d’un manifest sobre mobilitat escolar com a resultat del consens general entre tots els agents implicats. L’acord es traduirà en l’establiment d’uns principis bàsics i unes línies estratègiques d’actuació a favor d’una mobilitat escolar sostenible, activa, inclusiva  i segura.

La segona acció estratègica del pla consisteix a actualitzar el tractament de l’educació viària i la mobilitat sostenible als centres educatius per dotar els infants i adolescents de la confiança i les competències per moure’s de forma segura, autònoma i saludable. 

En tercer lloc, el PAMEC vol avaluar la designació d’una figura de referència dins dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa i segura dins del projecte educatiu del centre i actuar d’enllaç entre la comunitat educativa i les administracions.

L’acció estratègica número 4 vol promoure l’ús de modes de transport sostenibles i hàbits de vida saludables entre els agents de la comunitat educativa mitjançant la celebració de campanyes de foment als municipis i als centres educatius.

En cinquè lloc, el pla preveu fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat i la dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als entorns i als itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de camins escolars i el desenvolupament de propostes de finançament de les actuacions.

Per últim, l’acció estratègica 6, posa l’accent a crear un distintiu de mobilitat escolar per als centres educatius d’acord amb uns criteris que avaluïn i permetin l’assessorament i el seguiment de les iniciatives sobre mobilitat escolar i infraestructura que es desenvolupin des dels centres educatius i els municipis. El distintiu servirà per integrar la mobilitat escolar sostenible, activa i segura dins dels projectes educatius dels centres i, alhora, fomentar la participació i l’interès de la tota la comunitat educativa.

Proves pilot

Durant la implantació del PAMEC es faran proves pilot en un nombre reduït de centres educatius i municipis, per tal de poder analitzar el desplegament de les accions, mesurar la seva eficàcia i escalar-les posteriorment a la resta de centres educatius i municipis de Catalunya.

El projecte europeu School Chance

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona treballen conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility Challenge in regional policies (School Chance), des de 2017. Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i, per tant, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.

La finalitat del projecte és que diverses regions i ciutats d’Europa (Catalunya i la ciutat de Girona, Reggio Emilia -Itàlia-, Utrecht -Països Baixos-, Gdansk -Polònia-, Gävle -Suècia-, Brasov -Romania-, i l’Austrian Mobility Research FGM-AMOR, que actua com a soci assessor) intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat autònoma dels escolars per tal de millorar les polítiques regionals i elaborar plans d’acció que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, que és l’agenda de política de la Unió Europea. 

El projecte School Chance té una durada de 5 anys i consta de dues fases. La primera comprèn el període 2017-2020, i sota el nom d’“Interregional learning” s’ha centrat en la identificació de bones pràctiques entre els socis del projecte, la realització de visites d’estudi de les pràctiques seleccionades i la redacció de plans d’acció regionals, com el PAMEC. La segona fase, amb una durada de dos anys (2020-2021), està prevista per implementar els plans elaborats i fer-ne el seguiment.

FONT: Govern de Catalunya

Pla d’acció de mobilitat escolar de Catalunya 2020-2021
Tornar