Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Famílies, infants i establiments valoren positivament la posada en marxa de la iniciativa “Comerç amic” 

Segons una enquesta de l’Ajuntament de Girona, un 88,7% de l’alumnat que ha respost el qüestionari considera que “Comerç amic” el fa sentir més segur per anar sol a l’escola. L’objectiu del pla pilot és elaborar una xarxa de suport social que vetlli per la seguretat dels infants en el seu trajecte de casa al centre escolar o a la inversa. 

Les famílies, els infants i els establiments participants en la iniciativa “Comerç amic” valoren positivament la posada en marxa del pla pilot que l’Ajuntament de Girona va engegar aquest darrer curs escolar amb l’objectiu de vetllar per la seguretat dels nens i nenes en el seu trajecte de casa al centre escolar o a la inversa. Els resultats s’han obtingut a partir d’una enquesta que el consistori va enviar a l’alumnat de 5è i 6è de primària del col·legi Doctor Masmitjà, a les seves famílies i als establiments adherits a “Comerç amic”, i que demostren que la iniciativa és útil i d’interès per tots els col·lectius participants.

Segons l’enquesta, un 88,7% de l’alumnat que ha respost el qüestionari considera que “Comerç amic” el fa sentir més segur per anar sol/a a l’escola i a un 96,2% li agradaria que la iniciativa s’estengués a les botigues del seu barri. La sensació d’una major seguretat per als infants és compartida per la totalitat de les famílies, que consideren que “Comerç amic” afavoreix a que el seu fill o filla se senti més segur o segura en el desplaçament de casa a l’escola i a l’inrevés, i per un 87,5% dels establiments, que creuen que poden afavorir que els infants es desplacin de forma més segura en el seu camí escolar.

El suport a l’autonomia dels més joves és un dels punts forts de la iniciativa, i tant alguns alumnes com les seves famílies en són conscients. En aquest sentit, un 77,8% de les famílies permetria que el seus fills i filles es desplacessin de forma autònoma de casa a l’escola i a l’inrevés gràcies a projectes com “Comerç amic”.

A partir de l’enquesta també s’ha fet evident que els gironins i gironines tenen interès en la mobilitat escolar autònoma, sostenible, segura i saludable dels infants, amb un 100% de les famílies que han respost l’enquesta a favor de continuar treballant en projectes que fomentin aquest tipus de desplaçaments. Tot i així, un 64,7% de famílies admet que de moment no estarien disposades a involucrar-s’hi-se personalment, enfront al 42,9% que sí que ho farien.

Per part dels establiments enquestats, el 83,3% dels que han contestat el qüestionari opina que “Comerç amic” és un projecte interessant i necessari per la mobilitat escolar dels infants i que ajuda a fomentar el vincle comunitari del barri, i un 70,8% considera suficient el plafó i l’adhesiu identificatius com a mesura per identificar els comerços adherits. Si bé alguns botiguers i botigueres consideren que falta difusió i que calen més mesures, un 91,7% continuaria adherit al projecte durant els pròxims 4 anys.

“Aquest és un projecte amb un gran valor afegit, el de fomentar relacions de confiança entre la comunitat escolar i el barri. Són dos col·lectius que hi estan implicats i això és el que permet assolir aquests bons resultats a l’enquesta. Les respostes deixen clar també que és una iniciativa ben rebuda i, el més important, que dóna seguretat a alumnat i famílies per poder a anar a l’escola a peu”, ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda. 

“Hem de procurar fer una mirada d'infant en totes les accions públiques que posem en marxa des de l’Ajuntament de Girona. Hem de conèixer les necessitats que poden tenir les nenes i els nens i assolir així una societat igualitària per tothom. Celebrem que aquesta iniciativa estigui anant bé i que estigui donant seguretat a les famílies, als infants i a tot l'entorn. Esperem que cada vegada hi hagi més comerços que s'adhereixin a la campanya i que Girona sigui de totes totes una ciutat amiga i segura amb la infància”, ha assegurat el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

El qüestionari es va enviar a 220 infants, 200 famílies i 40 establiments, i va ser respost per 53 nens i nenes, 20 famílies i 24 comerços. La iniciativa “Comerç amic” va arrencar el  mes de setembre del passat any 2020 com a provat pilot al voltant del col·legi Doctor Masmitjà, i compta actualment amb 40 establiments de l’Eixample adherits. El projecte va vinculat al camí escolar que s'està creant al centre i té com a objectiu fomentar la mobilitat sostenible i autònoma, així com crear un espai segur, educatiu i saludable al voltant del col·legi.

Tornar