Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El pla pilot de la Xarxa de coordinadors/es de mobilitat escolar de la ciutat avança favorablement en un format online

Les dues primeres fases del pla s’han desenvolupat d’acord amb la previsió, i la intenció del consistori és que la tercera acabi abans del mes de juliol. La iniciativa, liderada per l’Ajuntament de Girona, té per objectiu fomentar una mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable al voltant dels centres educatius

El pla pilot de la Xarxa de coordinadors/es de mobilitat escolar (XCME) que l’Ajuntament de Girona va engegar a finals del 2020 avança favorablement en un format online. Malgrat la situació d’excepcionalitat per la COVID-19, al llarg de l’any passat es van desenvolupar les dues fases  inicials d’execució previstes, i la intenció del consistori és que la tercera fase es pugui dur a terme abans del mes de juliol d’aquest 2021.

Els 9 centres educatius de la ciutat participants ja disposen d’una persona coordinadora de la mobilitat escolar (CME), i el pla compta amb el disseny de la imatge gràfica, un manual de benvinguda i un calendari de sessions formatives relacionades amb la mobilitat escolar sostenible per capacitar els coordinadors i coordinadores. També s’ha creat un apartat al web de Mobilitat Escolar de l’Ajuntament de Girona, on s’informa de totes les accions que es desenvolupen al pla pilot.

Des del passat octubre, quan es va fer la primera reunió de presentació als centres i es va establir l’espai de treball compartit de la xarxa de coordinadors/es, s’han fet trobades amb els CME de cada escola per detectar les seves necessitats en matèria de mobilitat escolar; una activitat formativa, o la segona reunió de la XCME, en què es va presentar un paquet de recursos i propostes educatives relacionades amb la mobilitat escolar sostenible. Dins d’aquest conjunt d’activitats exclusives per a les escoles que formen part de la Xarxa, en destaca el Joc de la Serp, que s’aplicarà a tots els centres participants a partir del mes de febrer i fins al juny del 2021. El material per dur-les a terme es començarà a repartir el proper mes.

Per últim, es van realitzar dues reunions d’articulació, una amb un grup de treball intern format per personal tècnic de l’Ajuntament i, l’altra, amb representants polítics de les àrees implicades en el pla pilot.

La intenció del consistori és dur a terme la tercera i última fase del pla pilot de la Xarxa de coordinadors/es de mobilitat escolar abans del mes de juliol. En aquests propers sis mesos hi ha prevista una tercera reunió de treball amb l’objectiu de posar en comú les activitats realitzades a cada centre; i la realització de dues formacions més amb els títols “Com generar idees innovadores que donin solució a les necessitats de mobilitat escolar?” i “Com podem contribuir a la seguretat viària?”.

Finalment, el pla pilot preveu la realització d’una diagnosi dels hàbits de mobilitat de les escoles participants, d’una reunió final amb les persones coordinadores, i d’un acte de cloenda on es presentaran els resultats i valoracions obtinguts durant el procés. Un cop acabat el pla, es publicarà un document descriptiu sobre el seu desenvolupament perquè es pugui difondre en altres territoris, i es farà una avaluació interna per valorar-ne la seva continuïtat.

La Xarxa de coordinadors i coordinadores de mobilitat escolar és una iniciativa liderada per l’Ajuntament de Girona amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que s’emmarca dins el projecte europeu School Chance. Aquest projecte, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), està inclòs en el programa Interreg Europe, i té per objectiu aprendre les bones pràctiques en mobilitat escolar dels participants per fomentar una mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable al voltant dels centres educatius.
 

Tornar