Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona actualitza la Guia de l’FP Integrada de Girona i Salt, amb més de 300 cursos

La publicació, impulsada pel Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, inclou per primera vegada l’oferta actualitzada de cursos de formació professional inicial, ocupacional i continua, i els ensenyaments d’adults d’ambdues ciutats. Com a novetat, aquest any el recurs estrena també un cercador digital per agilitzar i facilitar la tria de cursos de la Guia.

L’Ajuntament de Girona, a través del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, ha actualitzat la Guia de l’FP Integrada de Girona i Salt, que compta amb més de 300 cursos. L’acord de publicació d’aquesta nova guia es va aprovar en la darrera sessió plenària del Consell, celebrada el 10 de març de 2020 a l’Institut Montilivi, i es va fer de forma conjunta amb el municipi de Salt, esdevenint un acord intermunicipal.

Aquesta guia inclou per primera vegada l’oferta de formació professional inicial –cicles formatius de grau mig i de grau superior-, els programes de formació i inserció, els itineraris formatius específics per a persones amb necessitats educatives especials i persones en risc d’exclusió social, la formació ocupacional i la formació continua que imparteixen diferents entitats i centres educatius tant de Girona com de Salt.

Concretament, el document llista 220 cursos de 23 famílies professionals diferents que van des d’activitats físiques i esportives fins a serveis socioculturals i a la comunitat, a més de propostes formatives en l’àmbit de la sanitat, administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme, imatge personal, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua o transport i manteniment de vehicles, entre d’altres. També s’hi inclouen 82 cursos més d’idiomes, de preparació per accedir a cicles formatius professionals, i dels ensenyaments dels centres de formació d’adults. En total, 302 cursos que dupliquen l’oferta formativa respecte l’edició anterior i que suposen la participació d’un major nombre d’entitats del territori.

A més, aquest any com a novetat la Guia s’ha digitalitzat per permetre als ciutadans i ciutadanes poder consultar l’oferta de formació a la ciutat de forma ràpida i còmoda a través d’Internet. En aquest sentit, el recurs ha estrenat un cercador digital a través del qual es poden filtrar els cursos segons el tipus de cicle, el sector o el centre educatiu, entre altres paràmetres. D’aquesta manera, s’aconsegueix agilitzar i facilitar la tria de cursos que ofereix la Guia.

“Amb aquesta Guia volem donar resposta a diverses necessitats per a la millora de la qualificació professional de les persones, tant joves, com treballadors i treballadores en actiu i persones en situació d’atur, que podran millorar la seva formació i inserció en el mercat de treball. Per altra banda, el document esdevé una bona eina d’orientació de l’oferta formativa a la ciutat, facilitant els itineraris entre els tres subsistemes de formació professional –inicial, ocupacional, i continua- atenent a les diferents famílies professionals. Per últim, destaca la voluntat de cooperació intermunicipal de la iniciativa a través de la coordinació amb el municipi de Salt”, ha ressaltat l’alcaldessa de Girona i presidenta del Consell, Marta Madrenas.

Precisament, l’objectiu de la guia és donar a conèixer la diversitat i complementarietat de tota l’oferta d’ambdós municipis, atenent a les necessitats del teixit empresarial i afavorint sinergies entre els diferents centres formatius que la imparteixen, ja siguin centres públics i privats, organitzacions empresarials, o sindicats i entitats del tercer sector, que ofereixen cursos amb modalitats presencial i a distància.

La iniciativa de publicar periòdicament una Guia actualitzada amb tota la programació de l’oferta de formació professional integrada a la ciutat de Girona va néixer el 2018 i, des de llavors, ja se n’han fet dues edicions.

Guia FP integrada
Tornar