Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Més d’un 90 % de l’alumnat del Pla de Transició al Treball 2021-22 s’incorpora al mercat laboral o formatiu

L’Ajuntament de Girona ampliarà l’oferta d’aquest programa educatiu i d’inserció adreçat al jovent que no ha assolit el graduat d’ESO

Fotografies de les formacions

Un 92 % de l’alumnat participant al Pla de Transició al Treball durant el curs 2021-22 s’han incorporat al mercat laboral o formatiu després d’assistir a les classes. Aquest Pla és una de les modalitats del Programa de Formació i Inserció que l’Ajuntament de Girona organitza des del curs 1993-94 amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per als nois i noies que no assoleixen el Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els principals objectius del programa són dos: d’una banda, proporcionar a l’alumnat les competències i la formació bàsica i professional necessàries per incorporar-se al món laboral i, de l’altra, aconseguir la seva reincorporació al sistema educatiu a través de l’accés directe als cicles formatius de grau mig.

Aquest any, han participat al Pla 69 joves, dels quals un 72,54 % ha finalitzat el curs i, d’aquests, un 92,14 % ha trobat feina o s’ha inscrit en una nova oferta formativa. En concret, 37 nois i noies continuaran el seu itinerari educatiu mitjançant Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) de diferents especialitats i 10 han formalitzat contractes laborals, iniciant d’aquesta manera la seva trajectòria professional. A més, un 25 % dels alumnes graduats han estat contractats durant el període d’estiu per part de les empreses on han realitzat les pràctiques, fet que els permetrà assolir competències tecnicoprofessionals abans d’iniciar els estudis de CFGM.

“Emmarquem aquest programa en l’objectiu general de reduir l’atur i millorar l’ocupació a Girona, en el que és un exemple d’èxit tant qualitatiu com quantitatiu. És important oferir sortides als joves perquè continuïn estudiant, ja que és un dels col·lectius prioritaris en la inserció laboral, i fer-ho també amb sectors on hi ha demanda de treballadors. Estem satisfets pels resultats, i per això ampliem el programa de cara al curs vinent”, ha destacat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Glòria Plana Yanes. En aquest sentit, el consistori incorporarà al Pla de cara al 2022-2023 una nova especialitat, la d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions, electricitat, aigua i gas.

El Pla de Transició al Treball ofereix, al llarg d’un curs escolar, formació general i professional bàsica a joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb l’objectiu de promoure la seva incorporació al sistema formatiu a través d’un cicle formatiu de grau mitjà o facilitar la seva incorporació al mercat laboral. A Girona, durant el curs 2021-22 s’han impartit 4 especialitats, la d’auxiliar de construcció; la d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; la d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, i la d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, que s’ha ofert per primera vegada dins del programa formatiu.

Tornar