Header: Bòlit

Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona

Ruta de navegació

Entusiasme - Exposicions 2012 | Bòlit

Entusiasme

Claudio Zulian

Del 24 d'octubre al 9 de desembre de 2012

Bòlit-SantNicolau

Entusiasme és una proposta que vol articular maneres de fer de distintes disciplines artístiques al voltant de la imaginació d'una ciutat desitjable, tot partint de diferents experiències i contextos. Iniciada pel Bòlit, Entusiasme derivarà en altres formats i indrets; de l'exposició al taller, de la videoprojecció a l'audiovisual televisiu, del documental a l'escenificació teatral.