Header: Bòlit

Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona

Ruta de navegació

Paisatge? - Exposicions 2010 | Bòlit

Paisatge?

Nico Baumgarten, Clara Boj i Diego Díaz, Alfonso Borragán, Lluís Sabadell i Artiga

Del 7 de maig al 29 d'agost de 2010

Què és, en última instància, el paisatge? Existeix per si mateix, a la natura, o sorgeix de la construcció de la mirada? Obeeix només a una visió o es pot relacionar amb l'experiència i l'emoció? 

Paisatge ? es presenta com a detonant d'aquestes i d'altres qüestions, en propostes arrelades en el territori, mitjançant el seu aprenentatge, per aclarir si el paisatge s'evoca, descobreix o construeix, i si és la destrucció un element comú a tot plegat. Podria ser que fos precisament aquesta ambivalència la força generadora de tot paisatge. 

Mitjançant l'experiència i la prospecció de categories espacials i fenomenològiques que situen el paisatge en la seva vessant natural, urbana i emocional, a Paisatge ? s'aborden aspectes com el progrés, la identitat o allò públic, amb la particularitat que s'emprenen des de la seva afirmació, però també des de la seva negació, en un discurs que explora possibilitats antagòniques. 

Essent la construcció i la destrucció cares de la mateixa moneda, en quina mesura incideixen i es relacionen amb transformacions socials, econòmiques i polítiques, amb el paisatge, i viceversa? Quin és el grau de pertinença a un territori vers la creació de paisatge? I la seva destrucció? 

Rosa Pera