Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 2 - Educació no formal (lleure, cultura i esport) | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 2 - Educació no formal
Lleure, cultura i esport

2.1. Fomentar l'educació no formal en el lleure i l'esport

Objectiu:

 • Promoure espais socioeducatius a través del lleure i l'esport per tal que els infants i joves adquireixin aprenentatges útils i estableixin relacions enriquidores amb els seus iguals.

Actuacions:

 • Programa d'estiu de lleure:
  • Casals d'estiu.
  • Activitats de carrer i suport al projecte Ludoplaça.
 • Suport a la formació i a les activitats de lleure que s'organitzen en el territori.
 • Suport al projecte de dinamització per als joves "joves 4G".
 • Projecte de promoció d'esport a les escoles de primària.
 • Suport al Projecte d'escola futbol/esport base de Girona Est (*)
 • Projecte d'intervenció de carrer amb adolescents i joves.

2.2. Promoure noves oportunitats d'accés a la cultura i l'art

Objectius:

 • Promoure l'accés a la cultura i la reducció de l'escletxa digital en el territori.
 • Promoure ofertes i equipaments culturals d'interès per a la ciutadania i que potenciïn la iniciativa ciutadana i cívica.

Actuacions:

 • Suport al nou projecte "Tres punts" com a punt d'accés comunitari a les noves tecnologies, la promoció de la lectura, i del joc. (*)

______________________________
(*) Pla Integral Girona Est (PIGE)

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)