Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Servei Municipal d’Ocupació inicia el Programa de Formació amb Compromís de Contractació 2019

L'Ajuntament de Girona impartirà, en el marc d'aquest programa, la formació del certificat de professionalitat Operacions auxiliars de serveis administratius i generals ADGG0408, amb un compromís de contractació del 40% de les persones 15 participants.

L’Ajuntament de Girona participa en la convocatòria del programa “Formació amb Compromís de Contractació 2019” del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa ofereix subvencions a entitats i centres de formació, inscrits i/o acreditats al Registre de centres i entitats de formació del SOC, per a què realitzin accions de formació per a l'ocupació amb compromís de contractació de l’alumnat, per part d’empreses o entitats.

L’Ajuntament de Girona impartirà, en el marc d’aquest programa, la formació del certificat de professionalitat Operacions auxiliars de serveis administratius i generals ADGG0408, amb un compromís de contractació del 40% de les persones participants, que finalitzin la formació. Un total de 15 persones han estat seleccionades per participar en aquest programa.

L’Ajuntament de Girona participa en aquest programa, que lidera la Fundació InForm, com a entitat agrupada, conjuntament amb 13 entitats més. El valor afegit d’aquesta agrupació d’entitats és la metodologia de treball, atès que s’aplica el projecte SEFED que utilitza la creació d’una empresa simulada a l’aula com a eina pedagògica per formar l’alumnat, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d’empreses com a eina d’aprenentatge. Aquesta empresa SEFED funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades d’arreu del món, comptabilitza operacions, controla tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans i el departament de màrqueting, etc. L’alumnat s’integra en un context que permet experimentar, de manera simulada, l’ambient laboral en el qual es donen les condicions d’una relació de treball que faciliten l’aprenentatge i l’entrenament de les situacions, tasques i processos habituals de la vida real d’una empresa.

La formació s’ha iniciat el dijous 14 de novembre d’enguany i finalitzarà el proper 8 d’abril de 2020. Inclou 430 hores de formació i 40 hores de pràctiques en empresa i hi participaran 15 persones, mitjançant una subvenció de 41.464,50€ que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a aquests efectes.

 “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa Formació amb compromís de contractació 2019 - FCC, d’acord amb la Resolució TSF/3035/2018, de 17 de desembre.”

Tornar