Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Certificats de professionalitat | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Certificats de professionalitat

Què és

És un títol oficial que acredita les competències professionals de les persones treballadores.

Quins són els avantatges:

 • Facilita l’aprenentatge permanent.
 • Permet acreditar les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d’un lloc de treball, amb independència de com s’hagin adquirit.
 • Afavoreixen la mobilitat per tot el territori espanyol i europeu.
 • Faciliten la realització de pràctiques en empreses.
Presentació
 

Com s'obté el títol del certificat de professionalitat

Mitjançant la formació professionalA través de l'experiència laboral
 • Certificat de professionalitat
  Formació professional per l'ocupació (SOC)

  Superant tots els mòduls corresponents al certificat de professionalitat, impartit per un centre acreditat pel SOC.
 • Formació professional del sistema educatiu
  (Dept. d'Ensenyament)

  Superant tots els mòduls associats a les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
 • Programa Acredita't
  Adreçat a persones que tenen experiència laboral, però no disposen d'un reconeixement oficial que ho certifiqui.

  Mes informació:
  http://acreditat.gencat.cat/ca
 

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

Certificat de professionalitat AGAO0208

Nivell 2

Durada: 510 hores

Dates: Inici 16/11/20

Horari:
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h

Inscripcions

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

Certificat de professionalitat SSCM0108

Nivell 1

Durada: 270 hores

Dates:
Inici 09/12/20

Horari:
De dilluns a divendres, de 14 a 19 h

Aquesta acció es porta a terme en el marc del projecte Treball als Barris, per la qual cosa es dirigeix a persones residents als codis postals 17005 i 17006.

Inscripcions
 

Cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur.

CP Nivell 1: No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals.
CP Nivell 2: Títol de graduat en ESO o estudis declarats com a equivalents a efectes acadèmics o laborals.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball + Sefed + inForm

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • Programa Sefed
 • Fundació InForm