Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Certificats de professionalitat | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Formació professionalitzadora

Vols saber què és un certificat de professionalitat?

Preparació de comandes i manipulació de càrregues amb carretons elevadors

Mòduls formatius del certificat de professionalitat COML0110 – Activitats auxiliars de magatzem

Nivell 1

Durada: 90 hores

Dates: del 23/09/2024 al 18/10/2024

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Mòduls formatius

 • MF1326_1 Preparació de comandes
 • MF0432_1 Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

Requisits

 • Persones majors de 18 anys.
 • Inscrites a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Residents als codis postals 17005-17006 de Girona.
 • Amb nivell de lectoescriptura equivalent al GES.
 • Amb nivell mig de llengua catalana.

Reservem el 20% de les places per a dones que vulguin formar-se en aquest àmbit, per incentivar el seu accés a un sector altament masculinitzat i avançar en la igualtat de gènere.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Muntatge d'instal·lacions elèctriques i tèrmiques en edificis

Acció de capacitació tècnica

Durada: 406 hores

Dates: del 27/05/2024 al 25/10/2024

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Contingut

 • Iniciació en el muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: Inicialització en el muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (80h).
 • Preparació de l’habilitació professional REBT bàsic (120h).
 • Iniciació a les instal·lacions tèrmiques en edificis: coneixements bàsics de fontaneria (100h).
 • Prevenció de riscos laborals bàsics (26h).
 • Pràctiques no laborals en empresa ordinària (80h).

Requisits

 • Persones majors de 18 anys.
 • Inscrites a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Residents als codis postals 17005-17006 de Girona.
 • Amb nivell de matemàtiques equivalent al GES. Amb capacitat de comprensió i expressió oral en català.

"Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris"

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Certificat de professionalitat SSCS0208

Nivell 2

Durada: 490 hores

Dates: del 01/07/2024 al 20/12/2024

Horari: de dilluns a divendres, de 14.15 a 19.45 h

Mòduls formatius

 • MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. 100h.
 • MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions. 70h.
 • MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. 70h.
 • MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en Institucions. 130h.
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h.
 • MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80h.

Requisits

 • Inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Disposar d’una de les següents titulacions:
  • Graduat Escolar, Títol d’ESO o FPI.
  • CP del mateix nivell.
  • CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea.
  • Prova d’accés a CFGM.
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Activitats administratives en la relació amb el client

Certificat de professionalitat ADGG0208

Nivell 2

Durada: 840 hores

Dates: del 15/01/2024 al 16/12/2024

Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13.45 h

Mòduls formatius

 • MF0233_2: Ofimàtica. 190h.
 • MF0976_2: Operacions administratives comercials. 160h.
 • MF0978_2: Gestió d’arxius. 60h.
 • MF0973_1: Enregistrament de dades. 90h.
 • MF0975_1: Tècniques de recepció i comunicació.90h.
 • MF0977_2: Llengua estrangera professional per la gestió administrativa en la relació amb el client. 90h.
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h.
 • MP0079: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 120h.

Requisits

 • Inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Disposar d’una de les següents titulacions:
  • Graduat Escolar, Títol d’ESO o FPI.
  • CP del mateix nivell.
  • CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea.
  • Prova d’accés a CFGM.
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 

Vídeo 1: Certificats de professionalitat | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Vídeo 2: Certificats de professionalitat | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)