Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Certificats de professionalitat | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Certificats de professionalitat

Què és

És un títol oficial que acredita les competències professionals de les persones treballadores.

Quins són els avantatges:

 • Facilita l’aprenentatge permanent.
 • Permet acreditar les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d’un lloc de treball, amb independència de com s’hagin adquirit.
 • Afavoreixen la mobilitat per tot el territori espanyol i europeu.
 • Faciliten la realització de pràctiques en empreses.
Presentació
 

Com s'obté el títol del certificat de professionalitat

Mitjançant la formació professionalA través de l'experiència laboral
 • Certificat de professionalitat
  Formació professional per l'ocupació (SOC)

  Superant tots els mòduls corresponents al certificat de professionalitat, impartit per un centre acreditat pel SOC.
 • Formació professional del sistema educatiu
  (Dept. d'Ensenyament)

  Superant tots els mòduls associats a les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
 • Programa Acredita't
  Adreçat a persones que tenen experiència laboral, però no disposen d'un reconeixement oficial que ho certifiqui.

  Mes informació:
  http://acreditat.gencat.cat/ca

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals - 1a edició

Certificat de professionalitat ADGG0408

Nivell 1

Durada: 470 hores

Dates: Del 15/01/ 2021 al 21/05/2021

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Certificat de professionalitat AFDP0109

Nivell 2

Durada: 380 hores

Dates: Del 19/05/2021 al 30/09/2021

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h

 

Activitats auxiliars de magatzem - 1a edició

Certificat de professionalitat COML0110
Inclou carnet de carretons elevadors

Nivell 1

Durada: 250 hores

Dates:
Del 01/03/ 2021 al 21/05/2021

Horari:
De dilluns a divendres, de 14:30 a 19 h

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Certificat de professionalitat SSCS0208

Nivell 2

Durada: 480 hores

Dates:
Del 13/05/2021 al 30/10/2021

Horari:
De dilluns a divendres, de 14:30 a 19:30 h

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals - 2a edició

Certificat de professionalitat ADGG0408

Nivell 1

Durada: 470 hores

Dates:
Del 24/05/ 2021 al 28/10/2021

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Activitats auxiliars de magatzem - 2a edició

Certificat de professionalitat COML0110
Inclou carnet de carretons elevadors

Nivell 1

Durada: 250 hores

Dates:
Del 18/05/ 2021 al 30/07/2021

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 
 

Cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur.

CP Nivell 1: No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals.
CP Nivell 2: Títol de graduat en ESO o estudis declarats com a equivalents a efectes acadèmics o laborals.

Logos SOC + Generalitat + SEPE + UE Fons social FSE + Sefed + inForm

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • Fons Social Europeu (FSE)
 • Programa Sefed
 • Fundació InForm