Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Certificats de professionalitat | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Certificats de professionalitat

Què és

És un títol oficial que acredita les competències professionals de les persones treballadores.

Quins són els avantatges:

 • Facilita l’aprenentatge permanent.
 • Permet acreditar les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d’un lloc de treball, amb independència de com s’hagin adquirit.
 • Afavoreixen la mobilitat per tot el territori espanyol i europeu.
 • Faciliten la realització de pràctiques en empreses.
Presentació
 

Com s'obté el títol del certificat de professionalitat

Mitjançant la formació professionalA través de l'experiència laboral
 • Certificat de professionalitat
  Formació professional per l'ocupació (SOC)

  Superant tots els mòduls corresponents al certificat de professionalitat, impartit per un centre acreditat pel SOC.
 • Formació professional del sistema educatiu
  (Dept. d'Ensenyament)

  Superant tots els mòduls associats a les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
 • Programa Acredita't
  Adreçat a persones que tenen experiència laboral, però no disposen d'un reconeixement oficial que ho certifiqui.

  Mes informació:
  http://acreditat.gencat.cat/ca

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Certificat de professionalitat AFDP0109

Nivell 2

Durada: 380 hores

Dates: de març a juny 2022

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Certificat de professionalitat ADGG0408

Nivell 1

Durada: 470 hores

Dates: del 9 de maig al 25 de novembre de 2022

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Certificat de professionalitat SSCS0208

Nivell 2

Durada: 490 hores

Dates: gener 2022

Horari: de dilluns a divendres, de 14.45 a 19.15 h

Organització del transport i la distribució


Certificat de professionalitat COML0209

Nivell 3

Durada: 470 hores

Dates: del 31 d'agost al 23 de desembre de 2022

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h
 

Activitats auxiliars de magatzem

Certificat de professionalitat COML0110

Nivell 1

Durada: 250 hores

Dates: del 27 de juny al 28 d'octubre de 2022

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Neteja de mobiliari i superfícies en edificis i locals

Certificat de professionalitat SSCM0108

Nivell 1

Durada: 270 hores

Dates: del 2 de maig al 18 de juliol de 2022

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

Forma't en Instal·lacions elèctriques, tèrmiques i fotovoltaiques

Durada: 250 hores

Dates: setembre a novembre de 2022

Horari: de dilluns a divendres, matins

Requisits:

 • Tenir entre 18 i 29 anys
 • Empadronament a Girona
 • Compromís i ganes de formar-se
 • No hi ha requisits acadèmics, però caldrà superar una prova per acreditar competències bàsiques en matemàtiques i comprensió lingüística
 

Cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur.

Logos SOC + Generalitat + SEPE + UE Fons social FSE

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE
 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • Fons Social Europeu (FSE)