Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Mapa "Girona, Ciutat Educadora"

Mapa "Girona, Ciutat Educadora"

El concepte de ciutat educadora es basa en la idea que la ciutat és un agent educatiu en sí mateixa. Les persones que hi vivim, els projectes que es desenvolupen, les polítiques locals que s’apliquen, les relacions que es teixeixen entre tota la ciutadania, els espais de la ciutat... tot contribueix a l’educació de totes les persones que hi vivim. En una ciutat educadora l’educació surt de les escoles i impregna tota la ciutat, té en compte l’educació al llarg de la vida per tota la ciutadania i entén que l’educació és integral i inclou totes les dimensions de la persona. 

Per això presentem el mapa “Girona, Ciutat Educadora”. Aquesta eina presenta la ciutat com a escenari educatiu i es visibilitzen i posen en valor projectes i  iniciatives que es duen a terme a Girona i que tenen visió de ciutat educadora. Aquestes activitats són impulsades per entitats de la ciutat, l’Ajuntament de Girona i altres actors educatius. Aquest és un mapa viu, canviant, que va sumant noves experiències i accions que es van desenvolupant a Girona. 

Taula de projectes de "Girona, Ciutat Educadora" que trobareu al mapa