Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Salut emocional (TÍTOL) | Joves | Centre Jove de Salut

Salut emocional

Les emocions | Joves | Centre Jove de Salut

Les emocions

D'emocions n'hi ha de molts tipus: alegria, por, tristesa, ràbia, etc. Classificar-les és difícil, però generalment tendim a parlar de les emocions desagradables com a emocions negatives i de les agradables com a positives. Des del punt de vista evolutiu això no és així. Totes són importants i essencials, ja que t'ajuden a créixer com a persona.

La relació que s'estableix entre les teves emocions i els teus sentiments formen el teu món afectiu que inclou els desitjos, les passions, les il·lusions, les fantasies, el concepte que tens de tu mateix/a... Cada cultura regula les emocions i els sentiments a través de normes, valors i convencions socials. Així, en la nostra cultura occidental, els valors sobre la masculinitat i feminitat determinen quins comportaments pertoquen a cadascú, per exemple qui pot plorar i qui no, i això pot tenir conseqüències negatives o positives per a la salut emocional de les persones.

Aprendre a regular les pròpies emocions, gestionar-les, canalitzar-les i positivar-les forma part de l'essència de la vida de les persones. "Entrenar-nos" per afrontar emocions desfavorables o negatives i estimular-nos amb emocions positives és la clau per a la construcció del nostre benestar.

Cliqueu sobre una emoció per a més informació:

Salut emocional | Centre Jove de Salut