Header: Bòlit

Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona

Ruta de navegació

Limbicus - Exposicions 2010 | Bòlit

Limbicus

Eija-Liisa Ahtila, Jonathan Harris i Isaki Lacuesta / Isa Campo

De l'1 d'octubre al 12 de desembre de 2010

Segons gran part dels científics, el cervell humà és la màquina més complexa i inintel·ligible en la seva totalitat que existeix, un òrgan que guarda, encara avui, no pocs enigmes per resoldre. Part del misteri rau en el sistema límbic, àrea cerebral on es gestiona l'energia emocional.

Essent les emocions tema recurrent per la filosofia, la psicologia o l'antropologia, àmbits des d'on s'han explorat aspectes com la motivació, la cognició, i sobretot la seva comunicació i lectura, no ha estat possible encara una definició concloent.

Partint de les pràctiques artístiques contemporànies i en al·lusió a aquest misteri, del qual tenim molta informació i ben poques conclusions, "Limbicus" neix de la fascinació que provoca allò apreciable però no visible, detectable però intangible, íntim i aliè alhora. Les emocions com a sediment ric per anar i venir pels límits, difosos i sovint dislocats, entre allò "real" i allò que no ho és. O sí?

Des de la quotidianitat ubiqua d'Internet als universos irreals de la psicosi, o la màgia i l'endevinació, "Limbicus" ofereix un espectre de relats a interpretar i compartir. Llegir-los depèn del grau d'empatia i identificació, d'implicació i compromís en el joc de l'atzar, amb una recomanació: assumir les regles d'allò imprevisible i situar-se fora de l'escenari de la raó.

Rosa Pera