Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona tira endavant el projecte de la nova planta de gestió integral dels residus

Les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus del Gironès suposaran una inversió de més de 45 milions d’euros que subvencionarà l’Agència de Residus de Catalunya.  El nou sistema de tractament dels residus permetrà generar energia elèctrica i biogàs.

L'Ajuntament de Girona tirarà endavant la nova planta de gestió integral dels residus de la comarca.  L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, han presentat aquest matí els detalls del projecte del Centre de Tractament de Residus (CTR) del Gironès, un equipament que complementarà les instal·lacions de l’estació depuradora i de la nova planta de valorització energètica de Campdorà.

La construcció de les noves instal·lacions tindrà un cost de 45,4 milions d’euros, una quantitat que subvencionarà al 100% l’Agència de Residus de Catalunya. Dins de les actuacions previstes, es destinarà un milió d’euros a millorar infraestructures del barri de Campdorà, principalment al voltant de la zona del pont. En aquest punt, es preveu rehabilitar l’estructura del propi pont, instal·lar-hi noves baranes laterals i il·luminació i ampliar la plataforma per adaptar-la a dos carrils de circulació. 

Amb aquesta gran inversió a la ciutat, exercim el rol de capitalitat al nostre territori, demostrant la nostra voluntat de lideratge, compromís i generositat en tots els àmbits. El nou CTR té un doble valor afegit per a nosaltres: el tractament dels residus i la generació d’energia, dos elements que rubriquen la nostra aposta per l’energia verda”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, que ha afegit que, a més, “des del primer moment la nostra fixació va ser que els veïns i veïnes del Pla de Campdorà no patissin cap mena de greuge i els hem volgut protegir sobretot pel que fa a la mobilitat a la zona”.

El sistema de gestió de residus del nou equipament permetrà generar electricitat i biogàs. Aquesta energia es destinarà tant al funcionament de la mateixa planta com a altres finalitats, com ara el retorn a la xarxa elèctrica per a l’aprofitament de les necessitats del barri a través de la possible creació d’una comunitat energètica o el subministrament de la flota de vehicles de transport i recollida de residus.

Es preveu que el nou centre entri en funcionament el 2026. El fet que s’ubiqui en els terrenys contigus de la depuradora i de la planta de valorització energètica significarà un estalvi tant econòmic com ambiental, ja que no hi haurà desplaçament de camions per al trasllat dels residus del CTR a la planta de valorització i, per tant, es reduiran les emissions de diòxid de carboni. A més, s’està estudiant una possible modificació d’accés a la planta que evitaria la circulació pel carrer paral·lel a la via del tren, tot i que no es preveu un augment del trànsit de vehicles a la zona.

“La finalitat d’aquest nou centre és acabar conformant un projecte d’economia circular a la ciutat. Els residus que genera la ciutadania es tractaran en aquesta planta per tal que se’n creï energia elèctrica i biogàs que acabarà tornant d’alguna forma a la ciutadania”, ha ressaltat el regidor de Sostenibilitat Martí Terés. Terés ha afirmat que “el nou centre rebrà més o menys la mateixa quantitat de fracció resta que rep actualment, o fins i tot menys, ja que a mesura que es vagin aplicant el porta a porta i els contenidors intel·ligents a la ciutat, augmentarà la recollida selectiva i disminuirà la resta”. Cal tenir en compte que aquesta nova infraestructura ajudarà a arribar a complir la normativa europea actual, que estableix que l’any 2035 els municipis han de tenir una taxa de reciclatge dels residus propis del 65% i que no es pot destinar més d’un 10% dels residus als abocadors.  

El CTR Gironès tindrà capacitat per gestionar 50.000 tones a l’any de fracció resta i 15.000 tones a l’any de fracció orgànica. La fracció resta és la fracció de residus de gestió municipal que correspon als residus que queden un cop fet la recollida selectiva. La fracció orgànica dels residus municipals (FORM) està constituïda fonamentalment per restes de menjar i restes vegetals de mida petita.

Pel que fa a la fracció resta, les noves instal·lacions permetran recuperar materials valoritzables (com envasos o metalls) i aconseguir separar la fracció orgànica que forma part de la fracció resta a partir de l’acció dels túnels de bioassecat. En relació amb la fracció orgànica, aquesta se sotmetrà a un procés de digestió anaeròbia, també anomenada biometanització, que permetrà generar biogàs i compost. El biogàs és útil per a la combustió i generació de calor i energia elèctrica: és calcula que 1 metre cúbic de biogàs conté l’energia equivalent a uns 0,6 litres de gasoil. 

Està previst que el projecte del CTR Gironès s’aprovi en els pròxims dies en el Consell d’Administració de Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA (TRARGISA), societat mercantil que gestiona tant la depuradora com la planta de valorització i que coordinarà el nou centre. Posteriorment, l’Ajuntament de Girona farà la petició de la subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a la construcció de les instal·lacions. 

Presentació del projecte del nou Centre de Tractament de Residus (CTR) del Gironès
Tornar