Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L'Ajuntament de Girona licita la reforma del fossat i la substitució dels ponts grua de la planta de residus de Campdorà

Es tracta d'una de les actuacions prioritàries previstes dins de la primera fase d'obres de la incineradora.

L’Ajuntament de Girona ha aprovat a la Junta de Govern Local del divendres 2 de març al matí l’inici de l’expedient de licitació de la reforma del fossat i la substitució dels ponts grua de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà. Es tracta d’una de les actuacions prioritàries i principals previstes en la primera fase d’obres de la incineradora municipal.

Concretament, l’objectiu del contracte consisteix en el subministrament de dos ponts grua i d’una compactadora de residus, per un costat, i de la redacció del projecte executiu i l’execució de les obres d’ampliació de la nau del fossat dels residus, per l’altra. L’import màxim de licitació pel conjunt de les accions és de 1.128.204 euros (IVA inclòs). Un cop s’hagi resolt la licitació i s’hagi adjudicat el contracte, es preveu que la durada de les actuacions sigui de quatre mesos.

La nau del fossat s’ampliarà pels dos laterals per tal de dotar-la de zones de manteniment dels ponts grua. Precisament, pel que fa a aquests ponts, se substituirà el que hi ha actualment per instal·lar-ne dos de nous proveïts de pop que es maniobraran des d’un únic lloc d’operacions. També es canviarà la compactadora i els contenidors de residus existents.

El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha explicat que “aquestes actuacions significaran un pas important per a l’objectiu de convertir la planta actual en una planta de valorització energètica i millorar-ne el rendiment energètic i la productivitat alhora que es respectin els criteris ambientals”.

Actualment la planta està aturada per poder portar a terme les actuacions de reforma previstes a les instal·lacions i es preveu que, durant la fase d’obres del fossat, l’Ajuntament busqui alternatives per dipositar els residus.

El cost previst total de les actuacions de les dues fases és de 27.355.680 euros (IVA inclòs), dels quals es preveu una subvenció del 100% per part de l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. El cost previst de les actuacions de la primera fase és de 6.628.134 euros (IVA inclòs) i la resta de l'import correspondria a la segona fase. Actualment la planta incineradora gestiona entre 30.000 i 36.000 tones de residus anuals. Un cop totes les actuacions previstes estiguin executades, es preveu que la producció d’energia elèctrica de la planta es pugui triplicar i passi d'1 megawatt per hora que es genera actualment als 3 megawatts per hora.  

Tornar