Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

S’inicia una nova edició del programa Enfeina’t amb la contractació de 10 persones en situació d’atur de llarga durada

L’Ajuntament de Girona participa en una nova convocatòria del programa Enfeina’t del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció.

El programa Enfeina’t és un programa propi de la comunitat autònoma de Catalunya i fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin ser contractades per un període de 6, 9 o 12 mesos, adquirint experiència professional i una millora en la seva ocupabilitat. L’Ajuntament de Girona ha optat per sol·licitar 11 contractes de 12 mesos de durada cadascun.

L’objectiu d’aquest programa es centra en l’adquisició i millora de competències per a la inserció, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i social de caràcter temporal. 

Les actuacions a desenvolupar són:

  1. Experiència professional mitjançant la subscripció d’un contracte laboral.
  2. Acompanyament individualitzat a la contractació i a la inserció.

Així com el contracte de treball és una oportunitat d’inserció en el món laboral, l’acompanyament individualitzat i col·lectiu és una oportunitat de millora de les competències i, per tant, de l’ocupabilitat de les persones integrants del programa.

Aquest dijous 2 de gener de 2020 han començat a treballar 10 persones que desenvoluparan tasques de suport a l’Àrea de Promoció Econòmica: 1 contracte de personal tècnic i 9 contractes de personal administratiu, especialista i no qualificat. Desenvoluparan tasques de suport a l’Àrea de Promoció Econòmica i també al servei de turisme en tasques de suport a l’oficina de turisme, com agents de turisme o com agents bicívics. 

Enguany, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha concedit una subvenció de 321.151,44€ a l’Ajuntament de Girona pel desenvolupament d’aquestes dues actuacions i que comporta la contractació d’11 persones que es distribuiran en diferents àrees de gestió de l’Ajuntament. Els contractes tindran una durada de 12 mesos a jornada completa.

Els contractes de treball subscrits en el marc d’aquest programa estan efectuats d’acord amb les condicions establertes en L’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre i estan finançats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre”

Tornar