Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2023

Termini obert

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització i de cohesió entre el veïnatge, així com de promoció dels actes populars tradicionals en els barris de la ciutat de Girona

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2023

Resolució

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2023

Convocatòria tancada

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2022

Pendent de convocatòria

Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.