Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2022

Resolució

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2022

Convocatòria tancada

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2022

Pendent de convocatòria

Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

Subvencions per a l'organització de festes i activitats populars als barris i sectors de Girona 2022

Convocatòria tancada

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars als barris de la ciutat de Girona, i donar suport a aquelles entitats veïnals que les organitzen.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2021

Convocatòria tancada

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Subvencions per a projectes i activitats de promoció de la salut 2022

Convocatòria tancada

És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona.

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2022

Convocatòria tancada

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

Subvencions destinades a les accions de voluntariat de les entitats amb motiu de la COVID-19

Convocatòria tancada

Subvencions destinades a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzi accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19 durant el període que va del 15 març al 31 desembre de 2020.