Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2024

Termini obert

L’objectiu de la subvenció és assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. Pot acollir-se a aquesta convocatòria qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s’especifiquen a les bases reguladores.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2024

Termini obert

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització i de cohesió entre el veïnatge, així com de promoció dels actes populars tradicionals en els barris de la ciutat de Girona

Subvencions a programes i activitats adreçats a la gent gran 2023

Convocatòria tancada

Subvenció que té per objectiu fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També es vol donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2023

Resolució

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització i de cohesió entre el veïnatge, així com de promoció dels actes populars tradicionals en els barris de la ciutat de Girona

Subvencions per a projectes i activitats de promoció de la salut 2023

Convocatòria tancada

És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona.

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2023

Resolució

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.