Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a projectes i activitats de promoció de la salut

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona.

Pendent de convocatòria

Bases i convocatòria

Objecte

És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona.

Entitats beneficiàries

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases associacions i/o entitats sense ànim de lucre relacionades amb la promoció de la salut de la ciutat de Girona.

Bases BOP núm. 143 Data: 28-07-2021
Bases en català
Bases en castellà

Tornar