Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a l'organització de festes i activitats populars als barris i sectors de Girona 2022

Resolució

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars als barris de la ciutat de Girona, i donar suport a aquelles entitats veïnals que les organitzen.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2022

Resolució

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2022

Convocatòria tancada

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2022

Pendent de convocatòria

Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2021

Convocatòria tancada

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Subvencions per a projectes i activitats de promoció de la salut 2022

Convocatòria tancada

És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona.

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2022

Convocatòria tancada

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

Subvencions destinades a les accions de voluntariat de les entitats amb motiu de la COVID-19

Convocatòria tancada

Subvencions destinades a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzi accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19 durant el període que va del 15 març al 31 desembre de 2020.