Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Ruta de navegació

Jornades de Medi Natural de Girona (títol) | La Caseta

Jornades de Medi Natural de Girona

8es Jornades de Medi Natural de Girona | La Caseta

8es Jornades de Medi Natural de Girona

18 i 19 de març de 2017
A l'Aula Magna de la Facultat de Ciències de la UdG

Des de l’any 2003, l’Ajuntament de Girona convoca biennalment les Jornades de Medi Natural, que aquest any arriben a la seva vuitena edició. En la seva organització col·laboren activament la Universitat de Girona, els docents dels centres de secundària de la ciutat, entitats naturalistes, consorcis del Ter i de les Gavarres i el Departament d’Agricultura.

Les Jornades actuen de lloc de trobada, d’espai de referència i de mitjà per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb la realitat del medi natural que tenim més proper. Hi participen naturalistes i persones provinents del món científic, però també els alumnes que han elaborat treballs de recerca i moltes persones que, des dels seus àmbits professionals o vocacionals, tenen en comú l’estimació a la natura i el desig d’aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora del nostre territori.

8es Jornades de Medi Natural de Girona (ponències )| La Caseta

Ponències

L’Herbari de la Universitat de Girona

Els prats mediterranis de les Gavarres, un hàbitat d’interès per als briòfits

Diagnosi i pla d’actuacions per a la gestió de la flora exòtica invasora (FEI) a la ciutat de Girona

Projecte de la Vora de Girona

Extinció local dels mamífers salvatges a la zona periurbana de Girona: impacte de les colònies de gats i de la fragmentació del territori

Seguiment d’ocells en un abeurador artificial. Treball de recerca de batxillerat.

El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC)

LIFE Potamo Fauna: Creació de zones humides a les ribes del Ter i la Llémena com a hàbitat per a l’herpetofauna.

Seguiment d’amfibis a les Ribes del Ter i el Llémena en el marc del projecte LIFE PotamoFauna (LIFE12 NAT/ES001091)

Recuperació de la tortuga d’estany al riu Ter (LIFE Potamo Fauna)

La gestió de les poblacions de peixos a l’Estany de Banyoles, com a cas pioner

Foto-identificació de Salamandra salamandra (Linnaeus 1758) a la ciutat de Girona, 3 anys de seguiment.

El turó (Mustela putorius) a Catalunya: distribució i ecologia d’un carnívor en perill crític d’extinció

La llúdriga a les Gavarres i entorns: distribució, densitat i alimentació

Projecte Nummulus. Treball de recerca de batxillerat

Presentació del llibre «ESPERIT SALVATGE»