Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura
Vicenç Pagès Jordà

Ruta de navegació

Itinerari formatiu (part 1) | Aula d'escriptura

Itinerari formatiu

Tallers d’escriptura amb grups reduïts (màxim 15 persones) i classes de literatura universal.

 

Itinerari formatiu (part 2) | Aula d'escriptura

L'Aula s’organitza en quatre mòduls consecutius, d’un quadrimestre cadascun. Durant el primer mòdul l’alumnat segueix un curs comú, "Text i Estil", que resulta indispensable per als cursos posteriors: ressegueix els   elements que trobem en tots els textos. En paral·lel, l’alumne llegeix llibres de la literatura universal, i assisteix a classes en què s’analitza cada obra.

En el segon mòdul, l’alumnat ha de triar entre l’itinerari de prosa o el de poesia. Aquests grups es portaran a terme si hi ha un mínim d'alumnes inscrits per poder-los realitzar. L’alumnat llegeix i analitza diverses obres més de la literatura universal.

El segon curs, arriben dos mòduls més. En el tercer mòdul es completa l’especialització iniciada en el mòdul anterior: Prosa 2 i Poesia 2. Després de llegir diversos llibres d’autors i autores catalans actuals, l’alumnat té l’oportunitat de conversar-hi i fer-los preguntes en sessions exclusives.

Finalment, al llarg del quart i últim mòdul, cada estudiant desenvolupa un projecte vinculat al seu itinerari: un recull de poemes, un relat llarg o uns quants de curts, un assaig, etc. En comptes d'estructurar-se en forma de classes setmanals, en aquest mòdul cada estudiant té assignat un tutor o tutora que fa un seguiment individual del projecte, combinant trobades presencials amb correccions virtuals. Les trobades entre tutor i alumne poden tenir lloc al Centre Cultural La Mercè o en un espai establert prèviament de mutu acord. 

L’Aula també ofereix de forma habitual altres cursos i monogràfics especialitzats en àmbits concrets de l’escriptura i un curs de trobades d’escriptura per a exalumnes.