Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura

Mòdul 2 | Aula d'escriptura

Mòdul 2

En el segon mòdul, els estudiants poden triar entre l'itinerari de prosa o poesia, sempre que hi hagi un mínim de matriculats per poder tirar cada gènere endavant.

Opció 1 - Poesia 1

Aquest curs consta d'una introducció als grans temes de la poesia universal i d'un repàs dels recursos principals que serveixen per plasmar-los. Paral·lelament, es llegiran i comentaran poemes dels grans corrents poètics de tots els temps.

Programa de l'assignatura:

 1. La poesia: què entenem per poesia?
  1. Opinions de diversos escriptors 
  2. Els grans temes: l’amor (1) 
  3. Els grans temes: l’amor (2) 
  4. Els grans temes: la mort
  5. Els grans temes: el pas del temps 
  6. Els grans temes: l’entorn, el paisatge
  7. Els grans temes: la creació poètica
 2. Els mecanismes formals que regeixen alguns poemes
  1. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (1)
  2. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (2)
  3. El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
  4. La poesia popular. La cançó
  5. La tanka i el haiku. La poesia oriental
  6. L’estructura del poema
  7. El valor de la paraula en la creació poètica. La metàfora i el símbol

Opció 2 - Prosa 1

Aquest curs presenta els elements principals de la narratologia, és a dir, el catàleg de formes que pot adoptar una narració determinada, posant èmfasi sobretot en el relat curt.

Curs de 28 hores lectives

Programa de l'assignatura:

 1. La comunicació. La literatura
 2. Genealogia i tipologia del conte
 3. El conte com a artifici i artefacte
 4. Les característiques del conte: el text ideal
 5. L’estil. La gràcia
 6. Fets i personatges
 7. El narrador. La distància
 8. L’ordre
 9. La velocitat
 10. El ritme. L’eufonia
 11. Realisme i versemblança
 12. Maneres de fer parlar
 13. Maneres de fer pensar
 14. Veus i àmbits

Assignatura comuna.
Grans obres de la literatura universal 2

Aquest curs analitza grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. Es porta a terme de forma quinzenal perquè l'alumne tingui temps suficient d'aprofundir en les lectures entre una i altra classe. Curs de 5 sessions

Programa de lectures:

 • Walt Whitman, Fulles d’herba (1855)
 • Joseph Roth, Job (1930)
 • Natalia Ginzburg, Estimat Michele (1973)
 • Marguerite Duras, El dolor (1985)
 • Julian Barnes, L’única història (2018)