Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura
Vicenç Pagès Jordà

Mòdul 2 | Aula d'escriptura

Mòdul 2

En el segon mòdul, podreu triar entre l'itinerari de prosa o poesia, sempre que hi hagi un mínim d’alumnes matriculats en una opció o l'altra. 

Opció 1 - Poesia 1

FEBRER – MAIG 2024  (11 sessions de 2 hores)

Professora: Rosa Font Massot
Horari: els dijous de 16.30 a 18.30 h
Calendari: 15, 22, 29 (febrer), 7, 14, 21 (març), 4, 18, 25 (abril), 9, 16 (maig)

Si trieu aquesta opció, fareu un curs que consta d'una introducció als grans temes de la poesia universal i repassareu els recursos principals que serveixen per plasmar-los. Paral·lelament, llegireu i comentareu poemes dels grans corrents poètics de tots els temps.

Alguns temes transversals de l'assignatura (amb lectures, exercicis i correccions):

 • Opinions de diversos escriptors 
 • El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (1)
 • El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (2)
 • Els grans temes: l’amor (1) 
 • Els grans temes: l’amor (2) 
 • Els grans temes: la mort
 • Els grans temes: el pas del temps 
 • Els grans temes: l’entorn, el paisatge
 • Els grans temes: la creació poètica
 • El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
 • La poesia popular. La cançó
 • La tanka i el haiku. La poesia oriental
 • El símbol en la poesia. Dir i suggerir

Opció 2 - Prosa 1

Si opteu per prosa, fareu un curs on se us presentaran els elements principals de la narratologia, és a dir, el catàleg de formes que pot adoptar una narració determinada, posant èmfasi en el relat curt.

FEBRER – MAIG 2024  (11 sessions de 2 hores)

Professorat: Mercè Cuartiella (16.30 h-18.30 h) i Quim Noguero (18.30 h-20.30 h)
Horari: els dijous de 16.30 a 18.30 h / de 18.30 a 20.30 h
Calendari: 15, 22, 29 (febrer), 7, 14, 21 (març), 4, 18, 25 (abril), 9, 16 (maig)

Alguns temes transversals de l'assignatura (amb lectures, exercicis i correccions):

 • Introducció: el conte literari: genealogia i tipologia
 • El conte com a artifici i artefacte
 • Les característiques del conte: el text ideal
 • L'estil. La gràcia
 • Els Personatges
 • Maneres de fer parlar els personatges. El diàleg.
 • Fets i estructura. Com ordenar la matèria narrativa
 • El narrador. La distància
 • La velocitat i el ritme. L'eufonia
 • Realisme i versemblança
 • Cloenda 

Assignatura comuna
Grans obres de la literatura universal 2

Tant si opteu pel curs de poesia o de prosa, s’impartirà, paral·lelament, aquest cicle. És un curs teòric, on un expert analitza grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. 

Professora: Margarida Casacuberta
Horaris: dimarts de 18 a 20 h
Calendari: Calendari: 27 de febrer, 20 de març, 16 d’abril