Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura
Vicenç Pagès Jordà

Mòdul 2 | Aula d'escriptura

Mòdul 2

En el segon mòdul, podreu triar entre l'itinerari de prosa o poesia, sempre que hi hagi un mínim d’alumnes matriculats en una opció o l'altra. 

Prosa 1 

FEBRER – MAIG 2025  (11 sessions de 2 hores)

Alguns temes transversals (amb lectures, exercicis i correccions):

 • Introducció: el conte literari: genealogia i tipologia
 • El conte com a artifici i artefacte
 • Les característiques del conte: el text ideal
 • L'estil. La gràcia
 • Els Personatges
 • Maneres de fer parlar els personatges. El diàleg.
 • Fets i estructura. Com ordenar la matèria narrativa
 • El narrador. La distància
 • La velocitat i el ritme. L'eufonia
 • Realisme i versemblança
 • Cloenda 

Calendari: els dimarts 18 de febrer, 25 de febrer, 4 de març, 11 de març, 18 de març, 25 de març, 1 d’abril, 8 d’abril, 22 d’abril, 29 d’abril, 6 de maig

Horari: de 16.30 a 18:30 h / de 18.30 a 20 h

Professorat: Mercè Cuartiella, Quim Noguer

Poesia 1

FEBRER – MAIG 2025  (11 sessions de 2 hores)

Alguns temes transversals de l'assignatura (amb lectures, exercicis i correccions):

 • Opinions de diversos escriptors 
 • El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (1)
 • El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (2)
 • Els grans temes: l’amor (1) 
 • Els grans temes: l’amor (2) 
 • Els grans temes: la mort
 • Els grans temes: el pas del temps 
 • Els grans temes: l’entorn, el paisatge
 • Els grans temes: la creació poètica
 • El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
 • La poesia popular. La cançó
 • La tanka i el haiku. La poesia oriental
 • El símbol en la poesia. Dir i suggerir

Calendari: els dimarts 18 de febrer, 25 de febrer, 4 de març, 11 de març, 18 de març, 25 de març, 1 d’abril, 8 d’abril, 22 d’abril, 29 d’abril, 6 de maig

Horari: de 16.30 a 18.30 h 

Professorat:  Rosa Font

Assignatura comuna
Grans obres de la literatura universal 2 (3 sessions de 2 hores)

Calendari: els dijous 13 de març, 10 d’abril i 15 de maig

Programa de lectures per determinar

Horari: de 18 a 20 h.

Professorat: Francesc Montero