Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura

Mòdul 2 | Aula d'escriptura

Mòdul 2

En el segon mòdul, l’alumnat podrà triar entre l'itinerari de prosa o poesia, sempre que hi hagi un mínim de matriculats per poder tirar cada gènere endavant.

Opció 1 - Poesia 1

Aquest curs consta d'una introducció als grans temes de la poesia universal i d'un repàs dels recursos principals que serveixen per plasmar-los. Paral·lelament, es llegiran i comentaran poemes dels grans corrents poètics de tots els temps.

Curs de 26 hores lectives.

Programa de l'assignatura:

 1. Opinions de diversos escriptors 
 2. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (1)
 3. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (2)
 4. Els grans temes: l’amor (1) 
 5. Els grans temes: l’amor (2) 
 6. Els grans temes: la mort
 7. Els grans temes: el pas del temps 
 8. Els grans temes: l’entorn, el paisatge
 9. Els grans temes: la creació poètica
 10. El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
 11. La poesia popular. La cançó
 12. La tanka i el haiku. La poesia oriental
 13. El símbol en la poesia. Dir i suggerir

Opció 2 - Prosa 1

Aquest curs presenta els elements principals de la narratologia, és a dir, el catàleg de formes que pot adoptar una narració determinada, posant èmfasi sobretot en el relat curt.

Curs de 26 hores lectives.

Programa de l'assignatura:

 1. La comunicació. La literatura
 2. Genealogia i tipologia del conte
 3. El conte com a artifici i artefacte
 4. Les característiques del conte: el text ideal
 5. L’estil. La gràcia
 6. Fets i personatges
 7. El narrador. La distància
 8. L’ordre
 9. La velocitat
 10. El ritme. L’eufonia
 11. Realisme i versemblança
 12. Maneres de fer parlar
 13. Maneres de fer pensar

Assignatura comuna.
Grans obres de la literatura universal 2

Aquest curs analitza grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. Es porta a terme de forma quinzenal perquè l'alumnat tingui temps suficient d'aprofundir en les lectures entre una i altra classe. Curs de 5 sessions

Programa de lectures: per confirmar