Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura
Vicenç Pagès Jordà

Tutories de professors a l’Aula d’escriptura

Mòdul 4

Creació d’un projecte literari individual

FEBRER – MAIG 2025

Creació d’un projecte literari individual amb el seguiment personalitzat d’un escriptor o escriptora.

Calendari i horaris a concretar amb cada tutor o tutora.