Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

SMObilitza't | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

SMObilitza't

Càpsules de formació transversal, ajustada a les exigències del mercat de treball, dirigida a optimitzar l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació d’atur o en recerca de millora laboral i, en conseqüència, contribuir a augmentar les seves possibilitats de trobar feina i mantenir-la. 

Programació trimestral. Abril - Juny 2024 Inscripcions

Objectius

  • Promoure l’autoconeixement i la definició d’objectius laborals concrets i realistes.
  • Donar suport en la millora de les competències transversals.
  • Facilitar eines i recursos per a la recerca de feina.
  • Oferir informació actualitzada sobre els sectors generadors d’ocupació.

Qui pot accedir-hi

Persones en situació d’atur o treballadors/es.