Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova la convocatòria 2020 per a la concessió d’ajuts a la contractació, així com un conjunt de mesures excepcionals per afrontar la situació de crisi sanitària generada pel COVID-19

S’obriran dos períodes de sol·licitud: de l’1 al 15 de juny i de l’1 al 15 de desembre de 2020

Des de finals de l’any 2013, l’Ajuntament de Girona, en el marc del programa Girona Actua, destina un pressupost anual per a la concessió d’ajuts a la contractació per part d’empreses, entitats i professionals autònoms/es, a fi de potenciar el retorn al mercat de treball de col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com donar suport al teixit econòmic local per a la creació d’ocupació.

Per aquest motiu, en sessió del dia 21 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria corresponent a l’exercici 2020, l’extracte de la qual es va publicar al BOP núm. 45, anunci 57983, del dia 4 de març del mateix any.

En la línia de la convocatòria anterior, la quantia de la subvenció augmenta de manera progressiva en funció de la franja d’edat del treballador/a i la qualitat de les condicions laborals; de manera que l’import màxim correspon a la contractació d’una persona major de 45 anys, a jornada completa i amb un període subvencionable màxim d’un any (import mensual del 100% del SMI vigent).

Com a novetat de la convocatòria 2020 s’incorpora la possibilitat de sol·licitar aquests ajuts per a la contractació de persones sense permís de treball o de residència permanent, amb una durada mínima d’un any, que per aquesta via puguin regularitzar la seva situació. En aquest cas, la subvenció mensual també serà del 100% del SMI durant aquest període (per a qualsevol franja d’edat de la persona treballadora).

Conscients que aquesta convocatòria, així com les bases reguladores, es van concretar en un període de progressiva recuperació econòmica, i davant la crisi sanitària generada pel COVID-19 que està afectant a tots els àmbits, el dia 10 d’abril d’enguany es va aprovar un conjunt de mesures excepcionals. 

L’objectiu no és altre que fer front a les dificultats creixents de les empreses i a l’increment exponencial de la taxa d’atur que s’està donant en aquests moments, facilitant l’accés a aquests ajuts, mitjançant la flexibilització de determinats requisits, en especial a les micro i petites empreses del territori. 

Aquest conjunt de mesures excepcionals, que representen diverses modificacions de requisits a complir per part de les entitats contractants especificats a les bases reguladores, es concreta en els següents punts:

 1. Requisits de les entitats contractants (Base 4)
  No es tindrà en consideració com a factor per a la denegació de les subvencions a la contractació, el fet que l’empresa s’hagi vist obligada a dur a terme un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a mesura de supervivència per fer front a la crisi econòmica generada per la pandèmia del COVID19, durant el període de vigència de l’estat d’alarma decretat o a conseqüència del mateix.
  En aquests casos, les empreses i entitats afectades podran sol·licitar una ampliació del període de contractació subvencionable, respecte de la data de finalització prevista inicialment, pel temps que el treballador/ora hagi hagut de romandre en situació d’atur temporal.
 2. Motius d’exclusió de participació a convocatòries per precarietat laboral (Base 5)
  Aquesta base estableix que les entitats contractants que superin els 15 treballadors/ores de plantilla i que hagin obtingut subvencions a la contractació del programa Girona Actua en convocatòries anteriors, han d’acreditar que, mantenint el mateix número d’efectius, més del 70% es troben en situació laboral fixa. A fi de facilitar l’accés a aquests ajuts econòmics a les micro i petites empreses, s’exclourà també del compliment d’aquest requisit a les empreses d’entre 15 i 50 treballadors/ores de plantilla.
 3. Requisits de la contractació (Base 6)
  Pel que fa a la durada mínima dels contractes subvencionables es modifica la durada mínima de les contractacions subvencionables de 6 a 3 mesos, per a qualsevol franja d’edat de la persona treballadora.
 4. Període subvencionable (Base 7) 
  S’incorpora la possibilitat de sol·licitar aquests ajuts, no només per la contractació inicial, sinó també per a les successives pròrrogues, fins al límit estipulat a la convocatòria per a cada franja d’edat.
Més informació
Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 67 resultats.