Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Servei Municipal d’Ocupació preveu contractar 20 persones en el marc del projecte Ocupa’t al barri, als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

El projecte té com a objectiu la contractació laboral de persones en situació d’atur per tal que adquireixin experiència professional i millorin la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i socials als barris.

El mes de febrer de 2020 el Servei Municipal d’Ocupació ha iniciat el procés de selecció per contractar 20 persones, preferentment dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del  Pla, durant un màxim de 9 mesos a jornada complerta per tal de realitzar obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal en aquests barris. Les incorporacions estan previstes pel mes de març de 2020.

Com a novetat, i en línia amb la metodologia d’intermediació laboral en clau de competències que s’està implementant a nivell de servei, la selecció es durà a terme a partir de les competències requerides per cada lloc de treball. Aquesta metodologia deixa de centrar-se exclusivament en el nivell de formació i l’experiència professional desenvolupada, propis de la selecció tradicional, per focalitzar-se en la identificació dels coneixements, aptituds, habilitats, destreses i actituds de la persona que la capaciten per dur a terme amb èxit les tasques relacionades amb el lloc de treball pel qual està essent seleccionada. 

El projecte permetrà contractar diversos perfils, en concret oficial i peó de construcció, oficial i peó de jardineria, auxiliar pràctic, tècnic/a i auxiliar de dinamització comunitària, tècnic d’intervenció social i auxiliar d’agent ambiental. Els requisits per poder participar en la selecció són: residir als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (a excepció dels perfils tècnics), estar inscrit/a com a demandant d’ocupació a la l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i no cobrar prestació contributiva d’atur. 

Aquest programa d’experienciació laboral té una doble finalitat: pel que fa al barri d’actuació, el de millorar-ne les condicions i l’accessibilitat dels equipaments i instal·lacions, així com generar un impacte positiu en la realitat socioeconòmica i en la qualitat de vida dels veïns i veïnes; pel que fa a les persones participants, el de millorar-ne el seu nivell de competències tècniques, bàsiques i transversals i ampliar les seves possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral un cop finalitzat aquest pla d’ocupació.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el  marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris.

Més informació
Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 67 resultats.