Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Treball als barris | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Programes d’experienciació laboral

Projecte "Treball als barris"

Objectiu

El programa consisteix en la contractació de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. Hi ha dos tipus d’accions:

  • Actuacions ocupacionals: comporten la contractació de persones del barri per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social amb la finalitat que puguin adquirir o millorar determinades capacitats tècniques. 
  • Actuacions professionals: comporten la contractació de personal tècnic per a la realització de tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d’exclusió i seguiment o coordinació dels diferents dispositius.

Accions

  • Contractació laboral per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal, d’una durada màxima de 9 mesos.
  • En alguns casos, aquestes les contractacions estan lligades a accions de capacitació/aprenentatge prèvies portades a terme en el marc del mateix programa.

Qui pot accedir-hi

Els requisits per participar en aquest programa són els següents:

  • Persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona.
  • Inscrites com a demandants d’ocupació a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • Que tinguin uns coneixements bàsics assolits (ESO, cicles formatius o bé experiència professional).

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal