Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Treball als barris | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Programes d’experienciació laboral

Projecte "Treball als barris"

Objectiu

El programa consisteix en la contractació de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. Hi ha dos tipus d’accions:

  • Actuacions ocupacionals: comporten la contractació de persones del barri per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social amb la finalitat que puguin adquirir o millorar determinades capacitats tècniques. 
  • Actuacions professionals: comporten la contractació de personal tècnic per a la realització de tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d’exclusió i seguiment o coordinació dels diferents dispositius.

Accions

  • Contractació laboral per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal, d’una durada màxima de 9 mesos.
  • En alguns casos, aquestes les contractacions estan lligades a accions de capacitació/aprenentatge prèvies portades a terme en el marc del mateix programa.

Qui pot accedir-hi

Els requisits per participar en aquest programa són els següents:

  • Persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona.
  • Inscrites com a demandants d’ocupació a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • Que tinguin uns coneixements bàsics assolits (ESO, cicles formatius o bé experiència professional).

Com s’hi pot accedir

Consulteu els llocs de treball a cobrir i els requisits necessaris a la nostra borsa de treball. Si esteu interessats/des en alguna d’aquestes ofertes i compliu els requisits, us hi podeu inscriure per participar en el procés de selecció.


Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (sense frase)

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal