Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona destinarà 110.000 euros a la convocatòria del programa Girona Actua 2023 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 30 de juny.

L’Ajuntament de Girona ha aprovat la convocatòria corresponent a l’any 2023 del programa Girona Actua, que té per objectiu fomentar la incorporació al mercat laboral de persones en situació d’atur o bé ocupades en condicions precàries i, alhora, donar suport al teixit econòmic de la ciutat per mantenir les activitats productives i la seva competitivitat. Aquest any, es destinaran a l’ajut un total de 110.000 euros i les sol·licituds es podran fer del 15 al 30 de juny.

El programa preveu l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats per a la contractació de persones en situació d’atur o treballadors i treballadores amb un contracte laboral en vigor d’un màxim de quinze hores setmanals, empadronades al municipi de Girona, i que no hagin prestat serveis a l’entitat contractant durant l’any anterior a la data de contractació.

Com en l’any anterior, les bases reguladores estableixen que les persones contractades hauran de formar part d’algun dels col·lectius d’atenció prioritària detallats al Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2021-2022 (PDPO). Entre aquests grups hi ha els menors de 30 anys i els majors de 45 anys, la població estrangera i les persones amb un nivell formatiu baix, en especial situació de risc i vulnerabilitat, afectades per un ERTO o autònomes.

Els contractes de treball objecte de subvenció hauran de representar un increment de la plantilla respecte la mitjana dels 12 mesos anteriors a la primera contractació subvencionable. Seran una a excepció els casos en què es justifiquin degudament les vacants de personal, com ara la baixa voluntària de la persona treballadora, la jubilació, la reducció de jornada laboral voluntària o l’acomiadament disciplinari procedent. A més, durant el període subvencionat, no es podrà reduir la jornada laboral del treballador/a.

Igual que en convocatòries prèvies, podran sol·licitar les subvencions les persones autònomes, les empreses, les entitats sense afany de lucre i les cooperatives amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat al municipi de Girona o a la seva àrea d’influència.

Serà aplicable en contractes a partir de l’1 de gener del 2023 que tinguin una durada mínima de 6 mesos, sigui amb jornada completa o, com a mínim, mitja jornada segons el conveni col·lectiu d’aplicació. A més, s'exclouran els contractes en pràctiques i els fixos discontinus i només es permetran un màxim de 5 contractacions l’any per empresa o entitat.

Això no obstant, els criteris de valoració prioritzen la contractació indefinida i la jornada laboral completa, així com el fet que es tracti d’empreses, entitats i persones autònomes que hagin iniciat l’activitat econòmica en els darrers 3 anys i amb una plantilla de fins a 5 treballadors i treballadores. En cas d’empat, es donaria preferència, per aquest ordre, a les organitzacions amb un major percentatge de personal amb discapacitat o en situació d'exclusió social, a les que tinguin menys contractes temporals sobre el total de la plantilla i a les que disposin d’un nombre més gran de dones contractades respecte la totalitat de persones treballadores de l’empresa.

La quantia de les subvencions és del 100 % del salari mínim interprofessional fixat en 1.080 euros/mes per contractes a jornada completa, durant els 6 primers mesos, i del 50 % en el cas de jornada parcial. 

En els últims 6 anys, entre el 2018 i el 2023, l’Ajuntament de Girona ha destinat un total de 791.326 euros per a la concessió d’ajuts a la contractació en el marc del programa Girona Actua i se n’han beneficiat més d’un centenar d’empreses o centres de treball i més de 110 persones que s’han incorporat o reincorporat al món del treball. Els anys 2020 i 2021 el programa va adaptar les bases reguladores a la situació econòmica marcada per la crisi de la COVID-19 amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de les insercions laborals, incrementant l’import de la convocatòria uns 25.000 euros en totes dues ocasions. El programa està finançat íntegrament amb fons municipals.

Podeu consultar més informació sobre els ajuts Girona Actua en aquest enllaç.

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 131 resultats.