Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona destinarà 130.000 euros a la convocatòria del programa Girona Actua 2022

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 30 de setembre del 2022

L’Ajuntament de Girona ha aprovat la convocatòria corresponent a l’any 2022 del programa Girona Actua, que té per objectiu fomentar la incorporació al mercat laboral de persones en situació d’atur o bé ocupades en condicions precàries. Aquest any s’hi destinaran un total de 130.000 euros, superant lleugerament els imports que s’atorgaven amb anterioritat a la pandèmia. Les sol·licituds es podran fer de l’1 al 30 de setembre.

La finalitat de la subvenció és donar suport al teixit econòmic de la ciutat i de la seva àrea d’influència en el manteniment de les activitats productives i la seva competitivitat, i reduir la taxa d’atur. El programa preveu l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats per a la contractació de persones en situació d’atur o treballadors i treballadores amb un contracte laboral en vigor d’un màxim de quinze hores setmanals, empadronades al municipi de Girona, i que no hagin prestat serveis a l’entitat contractant durant l’any anterior a la data de contractació.

“Les dades de creació d’ocupació dels últims mesos han sigut positives per regla general, però des del govern tenim clar que hem de mantenir els programes destinats a la reducció de l’atur i promoció de l’economia. El Girona Actua s’ha consolidat com un motor en aquest sentit, i l’adaptem perquè sigui útil per facilitar el creixement i la consolidació d’autònoms i petites i mitjanes empreses, a la vegada que donem sortida a persones que estan buscant feina”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

Com en l’any anterior, les bases reguladores estableixen que les persones contractades hauran de formar part d’algun dels col·lectius més perjudicats per la pandèmia, segons s’estableix en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2021-2022 (PDPO). Entre aquests grups que necessiten una atenció prioritària hi ha els menors de 30 anys i els majors de 45 anys, la població estrangera i les persones amb un nivell formatiu baix, en especial situació de risc i vulnerabilitat, afectades per un ERTO o autònomes.

Els contractes de treball objecte de subvenció hauran de representar un increment de la plantilla respecte la mitjana dels 12 mesos anteriors a la primera contractació subvencionable. Seran una a excepció els casos en què es justifiqui degudament la rotació de personal, com ara la baixa voluntària de la persona treballadora, la jubilació, la reducció de jornada laboral voluntària o l’acomiadament disciplinari procedent.

Igual que en convocatòries prèvies, podran sol·licitar les subvencions les persones autònomes, les empreses, les entitats sense afany de lucre i les cooperatives amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat al municipi de Girona o a la seva àrea d’influència.

Els contractes hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos, sigui amb jornada completa o, com a mínim, mitja jornada segons el conveni col·lectiu d’aplicació. Això no obstant, els criteris de valoració prioritzen la contractació indefinida i la jornada laboral completa, així com el fet que es tracti d’empreses, entitats i persones autònomes que hagin iniciat l’activitat econòmica en els darrers 3 anys i amb una plantilla de fins a 5 treballadors i treballadores.

La quantia de les subvencions és del 100 % del salari mínim interprofessional fixat en 1.000 euros/mes  per contractes a jornada completa, durant els 6 primers mesos, i del 50 % en el cas de jornada parcial.

En els últims 5 anys, entre el 2018 i el 2022, l’Ajuntament de Girona ha destinat un total de 681.326 euros per a la concessió d’ajuts a la contractació en el marc del programa Girona Actua i se n’han beneficiat un centenar d’empreses o centres de treball i més de cent persones que s’han incorporat o reincorporat al món del treball. Els anys 2020 i 2021 el programa va adaptar les bases reguladores a la situació econòmica marcada per la crisi de la COVID-19 amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de les insercions laborals, incrementant l’import de la convocatòria uns 25.000 euros en totes dues ocasions. El programa està finançat íntegrament amb fons municipals.

Podeu consultar més informació sobre els ajuts Girona Actua en aquest enllaç.

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 80 resultats.