Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a professionals autònoms/es, empreses i entitats per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Es destinarà un pressupost de 200.000€ dirigit als autònoms/es individuals i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores

L’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19, va aprovar un pla de mesures excepcionals, entre elles la creació d’una nova línia d’ajuts a les empreses, entitats i autònoms/es, sota el nom Girona Actua (+), dirigits al manteniment de l’ocupació.

Conscients dels efectes socioeconòmics derivats de la pandèmia, l’estat d’alarma i les successives restriccions a la mobilitat i l’activitat econòmica, el suport a les empreses i les persones es va erigir com un dels eixos prioritaris del consistori. En aquest context neix el programa Girona Actua (+), a partir de la implementació d’una nova línia d’ajuts econòmics pel manteniment de l’ocupació, que es gestionarà des del Servei Municipal d’Ocupació.

Per a la convocatòria de l’any 2020 es destinarà un pressupost de 200.000 euros, a la concessió d’ajuts econòmics a:

  • Línia 1: Professionals autònoms/es que no ocupen treballadors/ores.
  • Línia 2: Microempreses, entitats i autònoms/es amb una plantilla de fins a 10 treballadors/ores.

Els destinataris/àries han de tenir domicili fiscal, delegació o centre de treball al municipi de Girona i s’han de trobar en alguna de les següents situacions:

  • Tancament temporal obligatori.
  • Cessament de l’activitat.
  • Baixa temporal de l’activitat.
  • Disminució de la facturació de com a mínim el 50%.
  • ERTO resolt favorablement (només aplicable a la línia 2).

El règim de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta, en base a l’ordre de puntuació de les sol·licituds que s’obtingui a partir dels criteris establerts a les bases reguladores, i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

La quantia d’aquests ajuts es calcularà a partir de:

  • Línia 1: S’establirà un import màxim a la convocatòria, que es podrà justificar a través de despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l’activitat habitual, com ara quotes del RETA, lloguers, quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics i subministraments.
  • Línia 2: Es podrà sol·licitar la subvenció d’un contracte laboral per empresa o entitat d’un treballador/ora empadronat/da a Girona, en plantilla amb anterioritat al 14/03/20 i amb una antiguitat mínima a l’empresa de 6 mesos. L’ajut es calcularà en base a un percentatge mensual del SMI, que es determinarà a la convocatòria, i amb una durada de 3 mesos (en el cas d’empreses amb un màxim de 5 treballadors/ores) i de 5 mesos (si es tracta d’empreses amb una plantilla d’entre 6 i 10 treballadors/ores).

Les bases reguladores d’aquests ajuts es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 2020-209-0 del dia 30/10/20 i es preveu obrir el període de sol·licituds durant el mes de desembre.

A banda d’aquests ajuts, continua oberta la convocatòria 2020 dels ajuts a la contractació Girona Actua, consistent en bonificacions econòmiques a empreses i entitats per a la contractació de les persones que participen en itineraris d’inserció al Servei Municipal d’Ocupació, amb un segon període de sol·licitud que s’obrirà de l’1 al 15 de desembre.

Ajuts al manteniment de l’ocupació Girona Actua (+)
Ajuts a la contractació Girona Actua
Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 67 resultats.